مشاوره حقوقی رایگان - تبدیل تبعید به جزای نقدی

در دادگاه به 2 سال تبعید محکوم شدم آیا امکانش هست به جزای نقدی بدل شود؟؟

پاسخ ها :


تبدیل مجازات تبعید به جزای نقدی تبدیل مجازات تبعید مجازات تبعید تبدیل مجازات به جزای نقدی تبدیل مجازات جزای نقدی تبعید

سوالات مرتبط

حکم فردی دوبار از محل تبعید غیبت کرده چیست و آیا میتوان آن را به جزای نقدی با توجه به اوضاع بد محیط
حکم فردی دوبار از محل تبعید غیبت کرده چیست و آیا میتوان آن را به جزای نقدی با توجه به اوضاع بد محیط تبعید به جزای نقدی کرد یا نه...
تبدیل مجازات تبعید به جای نقدی
سلام من مرتکب جرمی شدم که 4ماه حبس و 9 ماه تبعید دادن حبس را کشیدم ایا تبعید به جزای نقدی تبدیل میشه ؟...
تبدیل تبعید به جزای نقدی
سلام. چهار سال و شش ماه حبس داشتم و سی ماه تبعید. حبسم تمام شد من رو بردن تحویل دادن و همون موقع با همون که تحویلم داد، برگشتم. بار دوم هم من رو بردن، مجدد برگشتم. چطور میشه به جریمه تبدیلش کنم؟ چیکار...
تبعید
سلام و خسته نباشید. محکومی که زندانش یک ماه مونده که تموم بشه و از پرونده ی دیگه ای حکم تبعیدش مونده باشه،راهی داره که به تبعید نره و تبعیدش رو تبدیل به حبس یا جریمه نقدی کنن؟ اگه تبدیل به حبس بشه،مدت...
تبدیل تبعید به جزای نقدی
سلام. چهار سال و شش ماه حبس داشتم و سی ماه تبعید. حبسم تمام شد من رو بردن تحویل دادن و همون موقع با همون که تحویلم داد، برگشتم. بار دوم هم من رو بردن، مجدد برگشتم. چطور میشه به جریمه تبدیلش کنم؟ چیکار...