مشاوره حقوقی رایگان - قتل

آیا اگر قاضی از شخصی یک سوال بپرسد و قاضی جواب آن را از شاهد عینی داشته باشد و آن شاهد جواب صحیح را برای قاضی اثبات کرده باشد نتیجه شخصی که دروغ گفته چیست؟

پاسخ ها :

وحید سلیمی

وحید سلیمی :

استان : تهران


بستگی به جرم و اتهام آن شخص دارد.


13:37:23   1397/2/10

موافق (0) مخالف (0)


سوالات مرتبط

وکلای متخصص