مشاوره حقوقی رایگان - درخواست مازاد بر دیه

آیا مطالبه مازاد بر دیه که مخارج خیلی کمتر از دیه است باید پرداخت شود؟

پاسخ ها :

وحید سلیمی

وحید سلیمی :

استان : تهران


خسارات مازاد بر دیه طبق شرع، نظریه های مشورتی و اصراری دیوان عالی کشور و نظریه شورای نگهبان در زمان تصویب قانون اساسی جدید غیرقابل پرداخت و غیرشرعی است.


13:32:42   1397/2/10

موافق (0) مخالف (0)


ضرر و زیان مازاد بر دیه

سوالات مرتبط

درخواست مازاد بر دیه
آیا مطالبه مازاد بر دیه که مخارج خیلی کمتر از دیه است باید پرداخت شود؟...

وکلای متخصص