مشاوره حقوقی رایگان - مطالبه اقساط بیمه نامه از بیمه گذار

سلام ،، دو فقره بیمه نامه شخص ثالث مورخ 10 دی ماه 96 جهت مشتری صادر شده است ،، یکی از خودرو ها بنام فرد می باشد. جمعاً مبلغ 24.000.000 ریال حق بیمه دو بیمه نامه و پیش پرداخت وی 10.000.000 ریال بوده است ،، بابت مانده حق بیمه چک 14.000.000 ریال که به نام همسر وی است به عنوان ضمانت گرفته شد. به علت اینکه مشتری سابق ما بوده است از وی سفته یا تعهدی گرفته نشد. در حال حاضر اقساط خود را پرداخت نکرده و از محل سکونت اعلامی رفته است.
میخواهم از خود بیمه گذار دادخواست مطالبه 14.000.000 ریال به شورا بدهم و تأمین خوسته بگیرم و خودرو ایشان را توقیف کنم ،، آیا با این ماهیت موضوع که تعهد یا وثیقه ای از ایشان نگرفتم می توانم این کار را انجام بدهم ؟؟ لطفا راهنماییم کنید. / لازم به ذکر است چون چک به نام خانم است و مالی از ایشان ندارم نمی خواهم روی چک اقدام کنم.

پاسخ ها :

پرسشگر :

ببخشید این سوال من را چرا هیچ یک از وکلای محترم راهنمایی نمی کنند؟؟؟


17:53:56   1397/1/30

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


سلام" چونکه ارائه خدمات حقوقی و از جمله مشاوره حقوقی در دفتر وکیل دادگستری و با پرداخت اجرت مقرر انجام می شود .


18:38:33   1397/2/1

موافق (0) مخالف (0)


اقساط بیمه نامه

سوالات مرتبط

مطالبه اقساط بیمه نامه از بیمه گذار
سلام ،، دو فقره بیمه نامه شخص ثالث مورخ 10 دی ماه 96 جهت مشتری صادر شده است ،، یکی از خودرو ها بنام فرد می باشد. جمعاً مبلغ 24.000.000 ریال حق بیمه دو بیمه نامه و پیش پرداخت وی 10.000.000 ریال بوده اس...

وکلای متخصص