مشاوره حقوقی رایگان - درخواست وجه بابت قرارداد اجاره یا خرید و فروش توسط هیات امنای ساختمان

با سلام
احتراما در یک مجتمع ۵۵۴ واحدی ساکن هستم. هیات امنا خرید و فروش توسط بنگاهی های اطراف را ممنوع کرده و بابت هر مورد قرارداد اجاره و رهن و یا خرید و فروش مبلغی را از طرفین برای کارهای عمرانی دریافت میکنند. آیا این کار میتواند قانونی باشد؟ (لازم به توضیح است که این مبلغ فقط برای قرارداد اجاره یا خرید و فروش است و شارژ ماهیانه جداگانه از کلیه واحدها دریافت میگردد) برای اجاره ۱۲۰ هزار تومان و برای خرید و فروش ۲۰ درصد مبلغ کمیسیون بنگاه به عنوان کمیسیون هیات امنا درخواست شده است.
با تشکر

پاسخ ها :

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


سلام
أيا در اساسنامه يا جايي ديگر متني به اين روليت را امضا نموده ايد
أساسا شرط مربوطه درست نيست


15:11:32   1396/5/11

موافق (0) مخالف (0)


هیات امنای ساختمان وظایف و اختیارات هیات امنای ساختمان

سوالات مرتبط

درخواست وجه بابت قرارداد اجاره یا خرید و فروش توسط هیات امنای ساختمان
با سلام احتراما در یک مجتمع ۵۵۴ واحدی ساکن هستم. هیات امنا خرید و فروش توسط بنگاهی های اطراف را ممنوع کرده و بابت هر مورد قرارداد اجاره و رهن و یا خرید و فروش مبلغی را از طرفین برای کارهای عمرانی دری...
درخواست وجه بابت قرارداد اجاره یا خرید و فروش توسط هیات امنای ساختمان
با سلام احتراما در یک مجتمع ۵۵۴ واحدی ساکن هستم. هیات امنا خرید و فروش توسط بنگاهی های اطراف را ممنوع کرده و بابت هر مورد قرارداد اجاره و رهن و یا خرید و فروش مبلغی را از طرفین برای کارهای عمرانی دری...

وکلای متخصص