مشاوره حقوقی رایگان - ازدواج

باسلام
اگر مردی همسرش 2سال منزل را ترک کرده باشد ومرد به همین دلیل زنی را صیغه کرده باشد همسرش می تواند از او شکایت کند به طور کلی در صورت صیغه کردن قوانین چگونه است مثل ازدواج دایم قانون سختگیری میکند
باتشکر

پاسخ ها :

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


سلام" در فرض سؤال تشریح کامل مقررات شرعی و قانونی ازدواج موقت در قالب چند کلمه پاسخ الکترونیکی کوتاه به سؤال حقوقی نمی گنجد و توصیه می شود در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با مراجعه به دفتر یکی از وکلای دادگستری متخصص ، کاربلد و باتجربه عضو سایت دادراه و پرداخت اجرت ، مشاوره حقوقی مورد نیاز خود را دریافت نمائید. در فرض سؤال اول اگر حکم قطعی عدم تمکین (نشوز) همسرتان را دریافت ننموده و همچنین نفقه ایشان را نپرداخته باشید ایشان می تواند از باب ترک انفاق و مطالبه نفقه از شما شکایت نماید . ضمن اینکه در برخی از آراء شعبات دیوان عالی کشور ، ازدواج مجدد بطور مطلق (چه دائم و چه موقت) بدون اجازه همسر اول ، از مصادیق محقق شدن شرط وکالت در سند رسمی ازدواج تلقی شده و در برخی بیشتر از آراء شعبات دیوان عالی کشور ، بر خلاف این نظر داشته اند و ازدواج موقت را مشمول تحقق شرط وکالت در طلاق برای زوجه ندانسته اند .


13:18:02   1397/1/2

موافق (0) مخالف (0)

اصغر رضواني

جناب آقای اصغر رضواني :

استان : اصفهان


سلام برای زن در قباله نکاحیه حق طلاق با اخذ مهریه ایجاد میکند


12:34:03   1397/1/10

موافق (0) مخالف (0)


شکایت از مرد به دلیل صیغه

سوالات مرتبط

ازدواج
باسلام اگر مردی همسرش 2سال منزل را ترک کرده باشد ومرد به همین دلیل زنی را صیغه کرده باشد همسرش می تواند از او شکایت کند به طور کلی در صورت صیغه کردن قوانین چگونه است مثل ازدواج دایم قانون سختگیری میک...