مشاوره حقوقی رایگان - وکالت فروش

باسلام به شخص الف که حق توکیل به غیر را داشته وکالت فروش ملکی را دادم او به شخص ب واگذار کرده و شخص ب به شخص ج و شخص ج به شخص د و شخص د سند را به نام دخترش زده هست حال برای مطالبه ثمن از کدام یک باید شاکی شوم؟

پاسخ ها :

حسن فضایلی راد

جناب آقای حسن فضایلی راد :

استان : کرمان


اگر وکیل وکالت در اخذ ثمن داشته، از وکیلی که مال رو فروخته میتوانید مطالبه کتید و در غیر اینصورت از خریدار


10:39:01   1402/6/19

موافق (0) مخالف (0)

احمد رضا کی پور

جناب آقای احمد رضا کی پور :

استان : فارس


از وکیلی که مال را فروخته و ثمن را اخذ کرده است.


00:09:55   1402/6/21

موافق (0) مخالف (0)

محمود رئیسی

جناب آقای محمود رئیسی :

استان : فارس


با سلام
شما باید دادخواست مطالبه ثمن معامله طبق قیمت روز و با جلب نظر کارشناس به طرفیت وکیل اول اقامه نمایید


02:11:01   1402/6/28

موافق (0) مخالف (0)


سوالات مرتبط

وکلای متخصص