مشاوره حقوقی رایگان - اختلاف همسایگان در مورد گذاشتن پمپ اب

با سلام
احتراما اگر چهار واحد ازپنج واحد یک اپارتمان به دلیل مشکلات فشار اب خواستار گذاشتن پمپ اب درمحل حیاط یا فضای مشا پارکینگ باشند ایا مدیر ساختمان میتواند علیرغم مخالفت طبقه اول به گذاشتن پمپ اب اقدام نماید با تشکر

پاسخ ها :


اختلاف همسایگان

سوالات مرتبط

اختلاف همسایگان در مورد گذاشتن پمپ اب
با سلام احتراما اگر چهار واحد ازپنج واحد یک اپارتمان به دلیل مشکلات فشار اب خواستار گذاشتن پمپ اب درمحل حیاط یا فضای مشا پارکینگ باشند ایا مدیر ساختمان میتواند علیرغم مخالفت طبقه اول به گذاشتن پمپ اب...