مشاوره حقوقی رایگان - مستمری

با عرض سلام. من مجرد هستم و حدود 5 سال از سال 1385 تا 1390، به صورت حق التدریس در دانشگاه تدریس کردم ولی بیمه نشدم و از بیمه سازمان پدرم استفاده کردم و در حال حاضر (6سال ) بیکار هستم، متاسفانه پدرم فوت شدند آیا حقوق ایشان به من تعلق میگیرد؟ متشکرم

پاسخ ها :

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


سلام " در فرض سوال پاسخ منفی است .


16:52:57   1396/9/25

موافق (0) مخالف (0)

پرسشگر :

ببخشید یعنی .حقوق ایشان را به من نمیدهند؟


16:55:47   1396/9/25

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


ادامه از متن قبل _ اگر جنسیت شما مذکر باشد و سن شما متجاوز از بیست سالگی باشد و دانشجو هم نباشید نمی توانید از مستمری بازماندگان خود بهره مند شوید مگر جنسیت شما دختر باشد و بدون شغل و شوهر باشید .


17:00:51   1396/9/25

موافق (0) مخالف (0)

پرسشگر :

دختر مجرد و در حال حاضر فاقد شغل میباشم


17:02:37   1396/9/25

مهدی تقی زاده

جناب آقای مهدی تقی زاده:

استان : آذربایجان شرقی


♦اگر اناث هستید و مجرد، بدون شغل می باشید در این صورت حقوق ایشان به شما تعلق میگیرد.
با دیگر وراث بالسویه از حقوق بهره مند خواهید شد.
♦ماده48-
میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

1ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می ‌ گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می ‌ شود.

2ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

3ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن
بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.

4ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی
کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (87) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (86) همان قانون و اصلاحیه ‌ های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می ‌ گردد.

تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون
فوت شده ‌ اند نیز لازم ‌ الاجراء است.


14:22:30   1396/9/26

موافق (0) مخالف (0)


دریافت حقوق بازنشستگی متوفی

سوالات مرتبط

مستمری
با عرض سلام. من مجرد هستم و حدود 5 سال از سال 1385 تا 1390، به صورت حق التدریس در دانشگاه تدریس کردم ولی بیمه نشدم و از بیمه سازمان پدرم استفاده کردم و در حال حاضر (6سال ) بیکار هستم، متاسفانه پدرم ف...