مشاوره حقوقی رایگان - انتقال منافع غیر

آیا کسی که ملک خود را با مبایعه نامه فروخته و ملک را تحویل داده.. و شرط ضمن عقد هم بوده است که مالک حق ترهین ملک را ندارد..
ولی قبل از روز محضر وامی پیشتر از اصل ثمن دریافت کرده و عدم حضور هم بعلت در رهن بودن صادر شده ..
یک.. آیا جرمی انجام شده..
دو. آیا میشود سند رهنی را ابطال کرد

پاسخ ها :

ابوالفضل  نجفی خشنو

جناب آقای ابوالفضل نجفی خشنو:

استان : تهران


میتوانید ابطال سند رهنی و تنظیم سندرسمی را از دادگاه بخواهید


17:20:44   1396/9/11

موافق (0) مخالف (0)

کامران اکرمی افشار

جناب آقای کامران اکرمی افشار :

استان : آذربایجان غربی


با سلام : بایستی به استحضار برسانم بموجب ماده 362- آثار اصلی بیع
آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
1) به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
2) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
3) ‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.
4) ‌عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.
پس فارغ از رعایت موارد شکلی (تنظیم سند) از روز بیع چه سند رسمی تنظیم گردد چه نگردد مشتری مالک شناخته میشوند و رعایت بنود 3 و 4 الزامی است

حال اگر بیع از نوع بیع شرط باشد یا قطعی باشد ابطال کاملا قانونی است زیرا عمل خلاف مقتضای ذات عقد است
و نیز جرم نیز بوقوع پیوسته و از جمله جرائم مستمر با اقتضای زمانی استمرار یافته میباشد


01:19:20   1396/9/14

موافق (0) مخالف (0)


ترهین ملک رهن دادن ملک فروخته شده

سوالات مرتبط

انتقال منافع غیر
آیا کسی که ملک خود را با مبایعه نامه فروخته و ملک را تحویل داده.. و شرط ضمن عقد هم بوده است که مالک حق ترهین ملک را ندارد.. ولی قبل از روز محضر وامی پیشتر از اصل ثمن دریافت کرده و عدم حضور هم بعلت در...
ترهين ملك با اجاره 99 ساله و صدور اجراييه روي آن
سلام و وقت بخير عرصه‌اي كه در اجاره 99 ساله دولت مي‌باشد آيا قابل ترهين هست؟ اگر پاسخ سوال فوق مثبت باشد آيا صدور اجراييه روي آن براي وصول مطالبات امكان‌پذير است؟ در هر يك از موارد فوق ...
انتقال منافع غیر
آیا کسی که ملک خود را با مبایعه نامه فروخته و ملک را تحویل داده.. و شرط ضمن عقد هم بوده است که مالک حق ترهین ملک را ندارد.. ولی قبل از روز محضر وامی پیشتر از اصل ثمن دریافت کرده و عدم حضور هم بعلت در...