مشاوره حقوقی رایگان - وکالتنامه خارج از کشور

با سلام. برای انجام امور ملکی در ایران امکان تنظیم وکالتنامه در کنسولگری به صورت مستقیم برای وکیل دادگستری در ایران وجود دارد؟ یا باید وکالتنامه به بستگان داد و سپس آن ها وکیل برای انجام امور برگزینند؟

پاسخ ها :

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


سلام ؛ در فرض سؤال یا باید وکالتنامه رسمی در کنسولگری تنظیم و به وکیل رسمی اعطا و وی نیز بایستی تمام اختیارات لازم برای تعیین و انتخاب وکیل دادگستری با تمامی حدود اختیارات راجع به دادرسی و انجام امور محوله را داشته باشد و یا اینکه طبق روش دوم سؤالتان رفتار گردد .


12:05:55   1396/8/8

موافق (0) مخالف (0)

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


همکارم پاسخ صحیح را ارائه نمودند لذا از تکرار پرهیز می نمایم


14:23:39   1396/8/8

موافق (0) مخالف (0)

توحید جلایری نیا

جناب آقای توحید جلایری نیا:

استان : خراسان رضوی


بله وجود دارد اما باید تمام اختیارات به وکیل داده شود. در هر حال شما می توانید از بستگان نیز وکیل اختیار نمایید که راه کار ساده تری است


12:25:26   1396/8/11

موافق (0) مخالف (0)


وکالتنامه خارج از کشور

سوالات مرتبط

وکالتنامه خارج از کشور
با سلام. برای انجام امور ملکی در ایران امکان تنظیم وکالتنامه در کنسولگری به صورت مستقیم برای وکیل دادگستری در ایران وجود دارد؟ یا باید وکالتنامه به بستگان داد و سپس آن ها وکیل برای انجام امور برگزینند...