مشاوره حقوقی رایگان - کنتور برق

سلام، دوماه پیش یک خانه خریداری کردم و در دفتر اسناد رسمی سند زدیم و بعد مامور اداره برق آمد گفت از پشت کنتور برق انشعابی شما مصرف غيرمجاز گرفته شده که شامل جریمه میشود که من نیز بی اطلاع بودم. و مالک قبلی 7 سال خانه متعلق به وی بوده. سوال من این هست که آیا میتونم از مالک قبلی شکایت کنم. و چه چیزهایی لازمه بر اثبات حقانیت من؟ پیشاپیش از توجه شما سپاسگزارم.

پاسخ ها :

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


سلام" شما بایستی پس از اطلاع از تخلف و استفاده غیر مجاز از انشعاب برق ، ضمن جمع آوری استشهاديه محلی ، در شورای حل اختلاف محل وقوع ملک تقاضای تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و محکومیت متخلف را به پرداخت خسارات وارده به خود تقاضا می نمودید و چنانچه در حال حاضر انشعاب غیر مجاز برق جمع آوری شده با جمع امضاء استشهاديه محلی به انضمام گزارش مأمورین اداره برق دعوی خود را به اثبات برسانید.


10:22:58   1396/7/17

موافق (0) مخالف (0)

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


با سلام با توجه به قانون مصوب 1396 این موضوع جرم است و مجرم به جرای نقدی معادل دو تا هشت میلیون تومان و خسارات و پرداخت وجه مصرفی محکوم می شود.


17:04:38   1396/7/17

موافق (0) مخالف (0)

احمد باقری

جناب آقای احمد باقری :

استان : آذربایجان شرقی


با سلام کاربر گرامی چنانچه اداره برق مالیکت جدید شما را قبول کند تبعتاً باید از فاعل و مباشر استفاده کننده غیر مجاز برق جریمه خود را مطالبه کند لیکن چنانچه اداره برق شما را مقصر قلمداد کند و جریمه متعلق را از شما مطالبه کند شما نیز میتوانید با توجه به تاریخ مبایعه نامه و سند خود و تاریخ مالکیت خود که بیانگر استفاده غیر مجاز فروشنده میباشد جرایم پرداخت شده را از فروشنده مطالبه کنید.


17:32:03   1396/7/17

موافق (0) مخالف (0)

سیدفرشید  غفاری

جناب آقای سیدفرشید غفاری:

استان : تهران


سلام علیکم.هم نظر همکار محترمم جناب باقری هستم.یاالله


18:29:39   1396/7/19

موافق (0) مخالف (0)

حامد رضوی

جناب آقای حامد رضوی:

استان : تهران


با سلام و احترام
پاسخ همکارات در اینخصوص کامل میباشد


23:49:07   1396/7/19

موافق (0) مخالف (0)

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


همکاران پاسخ کامل و مقتضی را ارائه نمودند


13:51:27   1396/7/21

موافق (0) مخالف (0)


استفاده غیرمجاز از برق

سوالات مرتبط

کنتور برق
سلام، دوماه پیش یک خانه خریداری کردم و در دفتر اسناد رسمی سند زدیم و بعد مامور اداره برق آمد گفت از پشت کنتور برق انشعابی شما مصرف غيرمجاز گرفته شده که شامل جریمه میشود که من نیز بی اطلاع بودم. و مالک...
نحوه حضور در دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه بدوی بنده را با دلیل اقرار تلویحی به استفاده غیرمجاز از برق محکوم کرد در صورتی که ملک و امتیاز کنتور و پروانه کسب به اسم پدرم میباشد مضافا در زمان وقوع جرم بنده در آن مکان نبودم یعنی نه آمربودم...