مشاوره حقوقی رایگان - تناقض 2 آرا از یک دادگاه کیفری.

باسلام و تشکر. اختصارا معروض میدارد: متعاقب اعتراض به قرار صادره از دادیاری، قرار موقوفی تعقیب متهم پرونده توسط دادگاه که با استدلالات قانونی مندرج در دادنامه و موجه دانسته شدن اعتراض اینجانب ، نقض و قرار جلب به محاکمه صادر و قطعی گردیده است و جهت تحقیقات تکمیلی، احضار متهم، جمع آوری سایر مستندات و اظهارات شهود تعرفه شده، در دادنامه انشا و متعاقب ابلاغ قانونی به اینجانب به دادیاری هم ارجاع گردیده است. متاسفانه در کمال ناباوری بعد از 7ماه وقفه تعمدی که قابل اثبات است؛ پرونده از دادیاری به دادگاه ارسال و ظرف 3 روز بدون رسیدگی ماهوی و تشکیل دادگاه و اخذ خواسته و شکایت شاکی (اینجانب)، دادنامه ، با تایید موقوفی تعقیب دادیاری و قطعی کردن آن ختم جلسه گردیده است. خواهشمند است راهنمایی فرمایید تا مانع تضییع حق اینجانب باشید. ضمنا باتوجه به مراجعه و مذاکره با قاضی محترم. ایشان مدعی شده اند که: من در دادنامه دست نویسم نقص پرونده را اعلام کردم نه. نقض آن قرار دادیاری را. و تایپیست ما اشتباها نقض قرار را تایپ کرده است. آیا این ادعا قانونی است؟ دادنامه ای که توسط خود ایشان امضا و ابلاغ قانونی گردیده است مگر امکان دارد چنین ادعایی نمایند؟ با تشکر مجدد.

پاسخ ها :

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


سلام" ارائه پاسخ قاطع ، اطمینان بخش و کامل به سؤال شما مستلزم اخذ توضیحات کامل حضوری ، رؤیت و مطالعه قرارها و آراء صادره و سایر اسناد و مدارک مربوطه و مشاوره حضوری است .


10:24:39   1396/7/12

موافق (0) مخالف (0)

احمد باقری

جناب آقای احمد باقری :

استان : آذربایجان شرقی


با سلام کاربر گرامی بنا به فرض سوال شما به هیچ عنوان تصمیم دوم دادگاه برای تائید موقوفی تعقیب نمیتواند قانونی باشد چرا که طب قاعده «فراغ دادرس» قاضی رسیدگی کننده که در باره موضوعی تصمیم گرفته دیگر نمیتواند بر خلاف آن تصمیم بگیرد نهایتاً شعبه مزبور میتوانست با بررسی آن نهایتاً حکم برائت صادر کند نه تأئید قرار موقوفی تعقیب را، لذا موضوع میتواند از موارد ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری جدید باشد.


16:34:38   1396/7/12

موافق (0) مخالف (0)

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


با سلام بله امکان اشتباه تایپی وجود دارد می توانید پرونده را مطالعه کنید و ببینید موضوع مورد ادعا واقعیت دارد یا خیر و در صورت خط خوردگی در دادنامه دست نویس امکان دارد بتوانید با ماده 477 به نتیجه ای برسید و همچنین تعدد پرونده ها بسیار زیاد است در بسیاری اوقات قضات بدون مطالعه مجدد و دقیق زیر آن را امضا می کنند.


18:00:15   1396/7/12

موافق (0) مخالف (0)

سیدفرشید  غفاری

جناب آقای سیدفرشید غفاری:

استان : تهران


سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.


20:35:44   1396/7/13

موافق (0) مخالف (0)


اشتباه تایپی در دادگاه

سوالات مرتبط

تناقض 2 آرا از یک دادگاه کیفری.
باسلام و تشکر. اختصارا معروض میدارد: متعاقب اعتراض به قرار صادره از دادیاری، قرار موقوفی تعقیب متهم پرونده توسط دادگاه که با استدلالات قانونی مندرج در دادنامه و موجه دانسته شدن اعتراض اینجانب ، نقض و ...