مشاوره حقوقی رایگان - چك

شخصي به من ده مليون چك داده بنده كه روز چك وصول نكرد بنده هم برگشت زدم و راي بدوي را گرفتم ولي الان اصل چك را گم كردم وصاحب چك اعلام سرقت كرده بنده بايد چيكار كنم

پاسخ ها :

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


نابراین، شخص صادرکننده یا ذینفع به بانک مراجعه و دستور کتبی خود را در فرم های مخصوص که از خود بانک اخذ می شود، مکتوب نموده و به بانک تحویل می دهد. بانک پس از احراز هویت، از پرداخت وجه چک خودداری و چک را به مدت یک هفته مسدود می نماید و در صورت ارائه چک به بانک، گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت که اعلام مفقودی چک می باشد صادر می شود.قط به این امر اکتفا کرد بلکه شخصی که دستور عدم پرداخت به بانک می‌دهد باید بعد از اعلام به بانک، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم کند و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت را به بانک بیاورد، در غیر این صورت پس از پایان یک هفته بانک از محل موجودی حساب به تقاضای هر کس که چک را ارائه دهد وجه آن را پرداخت می‌کند.
در مورد شکایت ایشان نیز به شهادت شهود ( که چک بابت طلب بوده یا...)و حکم بدوی استناد بفرمایید.


14:42:04   1396/6/18

موافق (0) مخالف (0)

حسن  ترابی شاندیز

جناب آقای حسن ترابی شاندیز:

استان : خراسان رضوی


سلام همینکه شماچک را برگشت زده اید حکایت از مالکیت شما نسبت به چک دارد واعلام سرقت بعد از برگشت قابل قبول نیست.مگر اینکه به طریق قانونی سرقت چک ثابت شود.


16:52:50   1396/6/18

موافق (0) مخالف (0)


چک سرقت چک برگشتی