مشاوره حقوقی رایگان - قائم مقامی در مرحله اجرای احکام

با سلام
قائم مقام شدن در مرحله اجرای احکام به منزله انتقال حق میباشد یا به منزله نمایندگی؟؟؟

پاسخ ها :

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


به منزله نمایندگی می باشد


17:55:33   1396/6/7

موافق (0) مخالف (0)

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


"قائم مقام" نه یکی از دو طرف عقد است نه نماینده آنان. بیگانه ای است که بدلیل انتقال حقی از سوی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف اصلی می شود و عهده دار اجرای مفاد عقد است


17:57:42   1396/6/7

موافق (0) مخالف (0)


قائم مقامی در مرحله اجرای حکم قائم مقامی

سوالات مرتبط

قائم مقامی در مرحله اجرای احکام
با سلام قائم مقام شدن در مرحله اجرای احکام به منزله انتقال حق میباشد یا به منزله نمایندگی؟؟؟...
قائم مقامی در مرحله اجرای احکام
با سلام قائم مقام شدن در مرحله اجرای احکام به منزله انتقال حق میباشد یا به منزله نمایندگی؟؟؟...

وکلای متخصص