مشاوره حقوقی رایگان - مرجع رسیدگی به تخلفات ماموران راهنمایی و رانندگی

آیا به غیر از اداره بازرسی نیروی انتظامی، مرجع دیگری هم هست؟ آیا حفاظت اطلاعات هم میتواند این کار را انجام دهد؟

پاسخ ها :

رسول زارع

جناب آقای رسول زارع:

استان : آذربایجان شرقی


بله علاوه بر مرکز بازرسی نیروی انتظامی، در برخی موارد به حفاظت ان مجموعه نیز میتوانید مراجعه نمایید


16:24:15   1396/6/4

موافق (0) مخالف (0)

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


با سلام در صورت وقوع جرم نیز میتوانید به دادسرای نظامی مراجعه و شکایت مطرح کنید.


20:51:41   1396/6/4

موافق (0) مخالف (0)


تخلفات ماموران راهنمایی و رانندگی مرجع رسیدگی به تخلفات ماموران راهنمایی و رانندگی

سوالات مرتبط

مرجع رسیدگی به تخلفات ماموران راهنمایی و رانندگی
آیا به غیر از اداره بازرسی نیروی انتظامی، مرجع دیگری هم هست؟ آیا حفاظت اطلاعات هم میتواند این کار را انجام دهد؟...
مرجع رسیدگی به تخلفات ماموران راهنمایی و رانندگی
آیا به غیر از اداره بازرسی نیروی انتظامی، مرجع دیگری هم هست؟ آیا حفاظت اطلاعات هم میتواند این کار را انجام دهد؟...