مشاوره حقوقی رایگان - چگونگی تسریع در کار رسیدگی به پرونده در مراجع قضایی

با سلام؛ چگونه می توان کار رسیدگی به پرونده ای که مربوط به گذرنامه شخص ایرانی مقیم خارج از کشور است و مسئله حل شده ای است که به گفته پلیس فرودگاه، فقط برای طی شدن روند قانونی از فرودگاه به مرجع قضایی مربوطه ارجاع داده شده را تسریع کرد؟ چون شخص مورد نظر فقط در مدت محدودی به ایران سفر کرده و باید پس از سپری شدن مدت زمان مورد نظر گدرنامه اش را دریافت کند و برگردد.
ضبط گذرنامه بابت پرداخت جریمه ای بوده که باید پرداخت شود و مسئله مهمی نیست ولی زمان برگزاری دادگاه دقیق مشخص نیست.

پاسخ ها :

سيدجواد قرشي

جناب آقای سيدجواد قرشي:

استان : اصفهان


باسلام شما با دادن لايحه و توضيح مطلب تقاضاي رسيدگي خارج از نوبت نماييد


18:20:57   1396/6/2

موافق (0) مخالف (0)

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


همونطور که همکارم فرمودند لایحه تقدیم و تقاضای رسیدگی خارج از نوبت بفرمایید. یا اینکه جریمه را پرداخت و تقاضای صدور دستور مبنی بر تحویل گذرنامه بکنید.


16:06:33   1396/6/7

موافق (0) مخالف (0)


مهلت رسیدگی قضایی زمان رسیدگی به پرونده قضایی

سوالات مرتبط

چگونگی تسریع در کار رسیدگی به پرونده در مراجع قضایی
با سلام؛ چگونه می توان کار رسیدگی به پرونده ای که مربوط به گذرنامه شخص ایرانی مقیم خارج از کشور است و مسئله حل شده ای است که به گفته پلیس فرودگاه، فقط برای طی شدن روند قانونی از فرودگاه به مرجع قضایی ...
چگونگی تسریع در کار رسیدگی به پرونده در مراجع قضایی
با سلام؛ چگونه می توان کار رسیدگی به پرونده ای که مربوط به گذرنامه شخص ایرانی مقیم خارج از کشور است و مسئله حل شده ای است که به گفته پلیس فرودگاه، فقط برای طی شدن روند قانونی از فرودگاه به مرجع قضایی ...