Search by tag: %d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c

رای وحدت رویه 741 – 1394/3/26

خلاصه رای: در مواردی که دادگاه عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه ضرورت ندارد. رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ـ 1394/3/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه‌های عمومی حقوقی به […]

رای وحدت رویه 575 – 1371/2/29

دعوي مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموالي كه با حكم دادگاه ­هاي انقلاب اسلامي مصادره شده از جمله دعاوي حقوقي مي­ باشد كه رسيدگي آن در