جرایم رایانه ای و اینترنتی

بررسی مصادیق جرایم رایانه ای (با نگاهی به مصادیق جرایم سایبری)

محيط سايبر يا فضاي مجازي در حال حاضر با توجه به خدماتي كه به بشر ارائه مي دهد مي تواند مامني باشد براي بزهكاراني كه سعي در ارتكاب جرايم سايبري را دارند. برخي از مصاديق جرايم سايبري جدید بوده اما بسیاری از آنها با تولد اولين كامپيوترها به وجود آمده اند.
در جرايم سنتي جرم عموماً بر روي اشخاص، اموال و امنيت واقع مي گردید ولي در جرايم سايبري نوع آلت جرم به نوعي ماشين (كامپيوتر) مي باشد

کلاهبرداری

 هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت ها يا تجارتخانه‌ ها يا كارخانه‌ ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي ‌فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غير واقع بترساند