مقالات حقوق بشر

حمایت از حقوق زنان در مراحل دادرسی

در ابتدای مقاله از مقررات حمایتی که برای زنان در قوانین اساسی و داخلی کشورها وجود دارد، می گوید. همچنین از ذکر حقوق زنان در موازین بین المللی و منشورهای حقوق بشری می گوید. اصلی از قانون اساسی را بیان می کند که در آن همه افراد ملت اعم زن و مرد را یکسان می داند. اما هدف این مقاله را بهره مندی زنان از تضمینات یک دادرسی عادلانه می داند. در ادامه از لزوم حمایت ویژه از زنان در فرایند دادرسی می گوید. و این حمایت های ویژه را به دلیل خصوصیات روحی و حساسیت های خاص زنانه می داند. در قانون آیین دادرسی کیفری

همجنس گرایی در حقوق ایران

در ابتدای مقاله همجنس گراها را افرادی می داند که به ارتباط جنسی با همجنس خود گرایش دارند و عنوان می کند که در برخی کتب رواشناسی همجنس گرایی را نوعی آسیب و اختلال می دانند که ریشه در توارث، فیزیولوژی، محیط و… دارد. از رسمیت نداشتن همجنس گرایی تا چند دهه قبل می گوید و از به رسمیت شناختن حقوق این گروه ها در برخی کشورهای غربی در سال های اخیر می گوید. همچنین از مشروعیت نداشتن آن در قانون ایران که مطابق با قوانین اسلامی است

حقوق شهروندی در قوانین ایران و قوانین بین المللی

در ابتدای مقاله از ضرورت وجود دو گروه حکومت و افراد جامعه می گوید. و از عنوان ها و حقوق و تکالیفی که این دو گروه در دوره های مختلف داشته اند نام می برد. در ادامه مفهوم کوتاهی از حقوق شهروندی و شهروند و حقوق بشر ارائه می دهد و ریشه های مختلف این دو حقوق را بیان می کند. اصل لاضرر را به عنوان اصلی که تضمین کننده حقوق است نام می برد. در بخش بعد شهروند و حقوق شهروندی را به تفصیل توضیح می دهد

غربت حریم خصوصی در کتاب قانون

حق خلوت آدمیان و حرمت حریم خصوصی یکی از مصادیق بارز حقوق اساسی بشر است. پیشرفت علم و تکنولوژی به همان اندازه که می‌تواند برای بشریت مطلوب باشد به همان اندازه نیز می‌تواند خطرآفرین و تهدید‌آمیز باشد و این وظیفه دولت‌هاست که با پیش‌بینی سازوکارهای مناسب از حقوق اساسی شهروندان خود در برابر

حق تشکیل خانواده و دسترسی به فناوری های کمک باروری در پرتو موازین بین المللی حقوق بشر

حق تشکیل خانواده یکی از حقوق اساسی فرد است که در اسناد بین المللی حقوق بشر اعم از جهانی و منطقه ای به آن اشاره شده است و دولت ها تکالیف سلبی و ایجابی نسبت به افراد برای اعمال این حق دارند. شیوه های جدید کمک باروری و باروری بدون رابطه جنسی نیز یکی از طرق کمک به اعمال این حق می باشد به ویژه برای زوجینی که امکان باروری به نحو طبیعی را ندارند

چگونگی استیفای مطالبات در روابط موجر و مستاجر

آن چه در این مقاله خواهید خواند: در ابتدا به دعاوی روابط میان موجر و مستاجر از جمله مطالبه اجاره بها اشاره می کند. عقد اجاره را براساس ماده قانونی تعریف می کند. اجرت المثل و اجرت المسمی در اجاره را توضیح می دهد. در ادامه از مبنای قراردادی اجرت المسمی و مقایسه ی آن […]

نقش ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری در توسعه و ارتقاء حقوق بشر

چكيده: امروزه سازمان های غیردولتی از جمله سازوکارهای حقوق بشری هستند که در نظام بین الملل حقوق بشر برای شکل گیری جامعه ای مدنی و نیز در روند دموکراسیزاسیون دولت ها نقش چشمگیری دارند. تحقق حقوق شهروندی با بهره گیری از سازوکار سازمان های مردم نهاد، نیازمند استقلال این تشکل ها می باشد. شیوه ی […]

مرزشناسی حقوق بشر و حقوق شهروندی

مقدمه بخش اول: مبانی حقوق بشر و شهروندی فصل دوم: مبانی حقوق بشر و شهروندی در اسلام بخش دوم: مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی با تأکید بر مرزشناسی میان آن دو فصل اول: مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی فصل دوم: مرز میان حقوق بشر و حقوق شهروندی جمع بندی و نتیجه گیری: پی […]

برابری در حقوق، تفاوت در آیین (حقوق پیروان اقلیت های دینی در قانون اساسی ایران)

تدوین قانون اساسی در هر کشور، نماد آغاز دوره‌ای جدید از زندگی سیاسی است. به همین دلیل به طور معمول زمان استقلال کشورها یا زمان تصویب قانون اساسی، «روز ملی» نام می‌‌گیرد. با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع نوینی برای تمرین حیات سیاسی ملی مورد پذیرش و ملاک عمل قرار گرفت. قانون اساسی […]

اصل آزادی بیان در حقوق ایران و قرآن کریم با نگاهی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی

چکيده: حق آزادی بيان يکي از حقوق اساسي و بنيادين بشری به حساب مي آيد. اين حق از زمان خلقت انسان وجود داشته و تا پايان حيات انسان و روز محشر نيز باقي خواهد ماند. اين واژه (( آزادی بيان)) تنها آزادی سخن راندن را شامل نمي شود بلکه آزادي عقيده و مذهب و دين […]

حقوق اقلیت های دینی در قانون/ آیا اقلیت های دینی در ایران با تبعیض مواجهند؟

تا پیش از پیروزی انقلاب مشروطه در ۱۲۸۵شمسی وضعِ حقوقی اقلیت‌های دینی، همچون سایر مردم، بیشتر تابع مشی سیاسی حکومت‌ها، منش فردی پادشاهان و امرای محلی و برخی آرای عالمان مسلمان و غیرمسلمان بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به قانون اساسی مشروطه، آزادی‌ها و حقوق بیشتری برای اقلیت‌های دینی و مذهبی تصریح کرده به […]