مشاوره حقوقی رایگان - معني پيام پرونده مطالبه نفقه

سلام دادخواست زوج در پرونده الزام به تمكين كه بعد از مطالبه نفقه داده شده رد شد پيامى به اين مضمون: در دادخواست شماره (16 رقمى) ارسالی از طريق سامانه خدمات قضائی به شعبه اول دادگاه عمومی بخش (شهر سكونت بنده) ارجاع و با شماره پرونده (16 رقمى: پرونده نفقه) و رمز شخصی (5رقمى) ثبت گرديد، معنی اين پيام يعنى چه؟ همچنين قابل ذكر است بنده قبلا لايحه ی دادخواستى نوشته ام مبنى بر اينكه پرونده مطالبه نفقه به واحد اجراى احكام انتقال يابد!

پاسخ ها :

وحید سلیمی

وحید سلیمی :

استان : تهران


یا پرونده جدیدی تشکیل شده است یا همان پرونده در مراحل رسیدگی به یک شعبه دیگر ارجاع شده است.


18:07:47   1397/2/10

موافق (0) مخالف (0)


سوالات مرتبط

وکلای متخصص