مشاوره حقوقی رایگان - پرونده الزام به سند

با سلام اینجانب واحد آپارتمانی را در مشاوره املاکی خریداری نموده ام که قرار بود در تاریخ 95/10/30 واحد را بصورت کامل در اختیار اینجانب تحویل دهد و در تاریخ96/11/30 سند را به نام من بزند ولی در تاریخ 95/10/30 واحد آماده نبود به بنگاه مشاوره املاک برای طلب واحد موردنظر رفتم ولی با صحبت های غیر مقول مرا جواب می کرد که در تاریخ 95/11/30 ما را خواسته و نوشته ای را بر پشت قولنامه مبنی بر اینکه اگر این مواردها را امضا نکنی فروشنده به شما واحد را نمی دهد با توجه به شرایط معلول بودن دخترم و شرایط سخت زندگیم که مستاجر بودم و تمام چیزهایم را فروختم تا خانه دار بشم قبول کردم و حال غریب به یکسال و اندی که از تاریخ تحویل سند می گذرد خانه حال نیمه کاره است به اتحادیه مشاوره املاک مراجعه کردم تا آنها رسیدگی کنند ولی آنها هیچ جوابی به من نداده اند. توضیح: در تاریخی که پشت قولنامه مبنی بر اینکه فروشنده در تاریخ 95/12/20 باید واحد را به خریدار تحویل دهد ولی اینکار انجام نشده اینجانب اظهارنامه ای که چون ایشان در تاریخ واحد را تحویل نداده من هم به تعهداتم عمل نمی کنم ولی فروشنده هیچ پاسخی به اظهار نامه من نداده است لذا خواهشمندم من را راهنمایی کنید.

پاسخ ها :

توحید جلایری نیا

جناب آقای توحید جلایری نیا:

استان : خراسان رضوی


اگر پرونده به سمع و نظر وکیل برسد بهتر است


19:58:41   1397/1/28

موافق (0) مخالف (0)


سوالات مرتبط

وکلای متخصص