مشاوره حقوقی رایگان - اثبات مالکیت خلع ید

سلام. پسرم دو سال پیش فوت نمود و دارایی ایشان یک باب منزل مسکونی مشاع (فاقد پلاک ثبتی) بود. و سه دانگ از این منزل در قباله همسرش بود. که اینجانب با پرداخت کلیه دیون متوفی کل منزل را برای دو صغیر. فرزندان مرحوم خریداری نمودم. بعد از این عروسم شکایت نمود. که در این خانه نمی توانم زندگی کنم به بهانه های مختلف و قاضی برای ایشان نفقه مسکن. (نفقه اقارب). با تعیین کارشناس. ماهیانه 900هزار تومان. بنده را محکوم کرد. حال اینجانب برای پس گرفتن خانه. و این که ولی قهری هستم چه شکایتی مطرح کنم. لازم به ذکر است که بنده شکایت تصرف عدوانی مطرح نمودم ولی رد شد چون سابقه تصرف نداشتم.

پاسخ ها :

سیدمظاهر کیانژاد تجنکی

جناب آقای سیدمظاهر کیانژاد تجنکی:

استان : مازندران


سلام،تقاضای تعدیل وجه نفقه راازدادگاه بخواهید.موفق باشید


23:32:53   1397/1/19

موافق (0) مخالف (0)

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


سلام" در فرض سؤال اگر بعنوان خریدار سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک تحت تصرف عروس تان ، فاقد سند مالکیت باشید دعوی شما بعنوان خلع ید و یا رفع تصرف عدوانی محکوم به رد خواهد شد .


00:52:37   1397/1/20

موافق (0) مخالف (0)

پرسشگر :

با سلام وتشکر خدمت استادان گرامی .نسبت به جوابی که دادند. بنده می خواستم منزل دو یتیم را که مادرشان از روی لجبازی تبدیل به انباری نموده. ودر منزل دیگری ساکن است.و اجاره مسکن از بنده دریافت می کند با توجه به این که حقوق مستمری ان مرحوم را نیز دریافت می کند.و ایشان طبق معاینه منزل طوری وانمود نمود که ان منزل دیگر نم تواند زندگی کند لذا بنده را در جهت گرفتن منزل راهنمای کنید .پیش بعضی از همکاران رفتم بعضی گفتند اثبات مالکیت وخلع ید وبعضی هم گفتند رفع مزاحمت یا ممانعت از حق


16:54:21   1397/1/20

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


پاسخ دوم : در فرض سؤال سه دانگ مشاع از ششدانگ مال غیرمنقول جزیی از ترکه مرحوم پسرتان به موجب گواهی انحصار وراثت به شما بعنوان پدر مرحوم پسرتان ، همسر و فرزندان صغیر متوفی که شما ولی خاص و قهری آنان محسوب می شوید به ارث رسیده و شما سه دانگ مشاع دیگر ملک که مهریه عروس تان بوده بعلاوه سهم الإرث عروس تان از سه دانگ مشاع ملک متعلق به متوفی را خریداری نموده و احتمالاً ششدانگ ملک به تملک شما در آمده است . در مانحن فیه عروس تان نسبت به ملک مورد خریداری شما مانع از استیفا حق یا مزاحم نیست بلکه پس از انتقال مالکیت مورد معامله به خریدار ، همچنان در ملک مزبور یا تصرفات سابق باقیست و مورد معامله را تسلیم خریدار ننموده است لذا ید وی عدوانیست و نحوه رفع قانونی تصرف عدوانی مستلزم داشتن سند مالکیت است چونکه شما سابقه تصرف بر ملک


17:20:02   1397/1/21

موافق (0) مخالف (0)

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


ادامه از پاسخ دوم : - سابقه قبلی تصرف بر ملک مورد تصرف نداشته اید .


17:24:57   1397/1/21

موافق (0) مخالف (0)

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


سلام
امکان مشاهده مدارک و اسنادتان و ملاقات حضوری برایتان وجود دارد تا بتوان کمک نمود
در صورت تمایل در پروفایلم پیغام بگذارید


01:20:07   1397/1/23

موافق (0) مخالف (0)

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


پاسخ سوم : اگر سابقه تصرف قبلی و یا سند مالکیت برای رفع قانونی تصرف عدوانی ملکی که مورد تصرف عدوانی واقع است ندارید به ترتیب جهت اثبات دعوی حقوقی و کیفری وقت و هزینه خود را صرف مشاوره حقوقی حضوری در دفتر این وکیل و آن وکیل و وعده و وعیدها ننمائید که بی نتیجه است مگر متصرف خود مبادرت به تخلیه ملک نماید .


12:43:30   1397/1/23

موافق (0) مخالف (0)


سوالات مرتبط

وکلای متخصص