مشاوره حقوقی رایگان - مجازات رعب و وحشت

موتور من را پلیس گرفت ولی چون با او بحث کردم در برگه توقیف من نوشته است ایجاد رعب و وحشت. مزاحمت نوامیس. میخواهم بدانم جرم اینها چیست؟

پاسخ ها :

نازنین غنی فرجام

سرکار خانم نازنین غنی فرجام:

استان : اصفهان


سلام‌برای مزاحمت قانون مجازات دو تا شش ماه حبس یا هفتاد وچهار ضربه شلاق را درنظر گرفته وتحقق جرم رعب و وحشت نیز دزصورتی شامل حال شما میشود که سلاح چه سرد وچه گرم استفاده کرده باشین


12:31:23   1397/1/18

موافق (0) مخالف (0)


سوالات مرتبط

وکلای متخصص