مشاوره حقوقی رایگان - تصرف عدوانی

ملکی دو طبقه که هر ط یک واحد است. من مالک ط دوم و سندششدانگ مجزا دارم. همسایه ط اول که او هم سند ششدانگ دارد حیاط شمالی (که در اسناد حیاط مشترک شمالی) قید شده را بواسطه مجوز شرکت سازنده (بانک مسکن) به پارکینگ تبدیل نموده و دائماَ مزاحمت ایجاد می نماید حتی آنرا مسقف نموده. از طرفی حیاط جنوبی را در اختیار گرفته (حق انحصاری در سند هیچ یک قید نشده) و اجازه تردد واحد ط 2 به داخل حیاط جنوبی را نمی دهد (مثلاَ با نردبان،‌پله پیچ و ...) ضمناَ کانال کولر اختصاصی ط 2 از داخل انباری و اتاق خواب من طی مسیر کرده و فضای اختصاصی را اشغال نموده که ایشان (ط1) می گوید چون سازنده از اول اینچنین ساخته است من رفع مزاحمت نمی کنم و با این که در سند مساحت قید شده مورد تصرف قرار داده حاضر به رفع تصرف نمی باشد. سوال: لطف می فرمایید با توجه به اینکه همین موارد را من در شکایت کیفری علیه ایشان طرح نموده ام و ایشان اولاَ مجوز شرکت بانک مسکن (که البته غیرقانونی است و در صورتمجلس تفکیکی نیامده است) و ثانیاَ سبق در تصرفات و توافق با ایادی قبل و ثالثاَ عمومیت موضوع را در دادگاه عنوان خواهد نمود (مثلاَ می گوید بروید بپرسید همه همین جور هستند و من متصرف نشده ام و شرکت با این شرایط واگذار کرده و ... ) آیا دعوی من مورد بررسی قرار خواهد گرفت یا قرار منع تعقیب صادر خواهد شد (شکایت کیفری کرده ام)

پاسخ ها :

بهرنگ سراج زاده

جناب آقای بهرنگ سراج زاده :

استان : مرکزی


با سلام ، در فرض سئوال شما نیامده که آیا وضعیت ملکی حیاط مشاع یا مفروز است و حتماً باید وضعیت آن مشخص باشد، در فرضی که حیاط دارای سند مشاعی باشد می توانید حسب مورد با توجه به وضعیت دعوای تصرف عدوانی یا خلع ید را مطرح نمایید، در فرضی که سند مفروز باشد ایشان می تواند تصرفاتی که نافی حقوق شما نیست را به عمل آورند.


05:37:58   1396/12/19

موافق (0) مخالف (0)

پرسشگر :

تشکر از فرصتی که برای اینجانب مدنظر داشتید. پاسخ خوب و کاربردی بود. بازم ممنون


16:47:01   1396/12/19


سوالات مرتبط

وکلای متخصص