مشاوره حقوقی رایگان - تحصیل سند التزام آور از افراد غیر رشید موضوع ماده 596 ق م ا

سه دانگ از باغی در سنین کودکی متعلق به من بود و سه دانگ دیگر آن متعلق به پدرم. پدرم زمانی که من 15 ساله بودم با ولایت بر من سهم مرا فروخت به خودش بدون انکه پولی به من بدهد و زمانی که 19 ساله شدم کل باغ را فروخت به ناخواهریم بدون انکه پولی از او بگیرد. درواقع پدرم زمانی که من غیر رشید بودم ملک مرا به خود انتقال داد و به ضرر من سند مالکیت ملک مرا تحصیل نمود و چون در ان سند یک معامله لازم قید شده بود موجب التزام من می شد و من نمی توانستم حتی بعد از رسیدن به سن رشد ان را فسخ کنم. ماده 596 قانون مجازات اسلامی می گوید (( هر کس با استفاده از حوائج یک فرد غیر رشید به ضرر او سندی که موجب التزام وی می شود را به هر نحوی تحصیل نماید به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شود و اگر بر ان شخص ولایت داشته باشد مجازات او از 3 تا 7 سال حبس خواهد بود )) سوال من این است که ایا طبق این ماده پدر من مرتک جرم شده و اگر خواهرم بداند که پدرم مرتکب این جرم شده و ان ملک یا ثمن ان را به من ندهد او نیز شریک مجرم محسوب می شود ؟

پاسخ ها :

مسعود جباری

جناب آقای مسعود جباری :

استان : فارس


دوست گرامی موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی بحث دیگری دارد . پدر شما همانگونه که بعنوان ولی شما ملکی را بنام شما انتقال داده میتوانسته بعنوان ولی شما آن ملک را به دیگری انتقال دهدو از این جهت قابل تعقیب نیست . برداشت شما از ماده 596 اشتباه است


17:05:11   1396/12/18

موافق (0) مخالف (0)


سوالات مرتبط

وکلای متخصص