مشاوره حقوقی رایگان - طلاق توافقی

من و همسرم پس از 3سال توافقی طلاق گرفتیم تو دادخواستمون نوشتیم که زن مهریه و اجرت و المثل و نفقه و هر حق و حقوق دیگر خود را در قبال ؟مبلغ و حاضر شدن مرد در دفتر خانه و طلاق دادن میبخشه. حالا میتونه ادعای چیز دیگه بکنه بعد طلاق یا نه؟؟
مثلا ننوشتیم نفقه گذشته حال و آینده یا این چیزا.

پاسخ ها :

ابوالفضل  نجفی خشنو

جناب آقای ابوالفضل نجفی خشنو:

استان : تهران


ملاک در اجرای صیغه طلاق دادنامه صادره میباشدنه دادخواست تقدیمی در دادنامه صادره تمامی حق و حقوق خانم تعیین تکلیف میگردد


21:07:16   1396/9/15

موافق (0) مخالف (0)

پرسشگر :

اگر حرفی از طلاهای خریداری شده توسط مرد نشه.میشه بعد از طلاق گفت هبه بوده و از زن پس گرفت؟؟؟


21:20:53   1396/9/15

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


سلام " در حکم طلاق و یا صدور گواهی عدم امکان سازش از جمله در فرض سوال شما در ارتباط با گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی همه حقوق مالی و شرعی زن و بذل آن به شوهر و در صورت داشتن فرزند مشترک ، حقوق مالی و حق حضانت طفل و همچنین نحوه ملاقات طفل در رای صادره لحاظ شده و مورد حکم قرار می گیرد و ملاک عمل حکم صادره است . با وقوع صیغه اجرای طلاق ، رابطه زوجیت منحل و گسسته شده و دیگر زن نمی تواند ادعائی در رابطه با نفقه گذشته خود داشته باشد مگر اینکه زن بدون دریافت حقوق مالی مندرج در حکم به ثبت طلاق رضایت دهد که در اینصورت می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند . ضمن اینکه مطالبه نفقه توسط زوجه متعلق به گذشته (قبل از تاریخ تقدیم دادخواست) است و مشمول نفقه حال و آینده نمی گردد .


17:00:41   1396/9/16

موافق (0) مخالف (0)

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


پاسخ سوال دوم : شایسته نیست بعد از اجرای صیغه طلاق و صدور طلاق نامه هنوز کشمکش بین زوجین سابق وجود داشته باشد . بهتر می بود هر ادعای مالی از جمله استرداد طلاهاهای خریداری شده بعنوان هدیه برای زوجه سابق را قبل از وقوع طلاق بین خود مطرح و حل و فصل می نمودید و نه در شرایط فعلی پس از سه سال از اجرای صیغه طلاق ! ضمن اینکه این هدایا حتی اگر فاکتور خرید آن نیز به نام شما باشد نه از لحاظ قانونی برای شما قابل استرداد است و نه امکان این را دارید که اثبات نمائید طلاهای مزبور در اختیار همسر سابق تان است .


17:11:28   1396/9/16

موافق (0) مخالف (0)

پرسشگر :

تازه طلاق گرفتیم.بخشی از فاکتورها موجوده و چند شاهد.فکر نکنم خودشم انکار کنه.میشه گرفت یا نه؟؟؟؟؟


21:12:14   1396/9/16


طلاق توافقی نفقه