مشاوره حقوقی رایگان - در رابطه با ماهيت كاری كارگزاران مراكز تلفن روستايی

با توجه به ماده الحاقی 83 مصوب 93/04/12 مجلس محترم قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت(2) شركت مخابرات ضمن استمرار بيمه و قرارداد مستقيم تا زمان بازنشستگی با كارگزاران مراكز تلفن روستايی می باشد از لحاظ قانونگذار قرارداد دائم می باشند ولی متاسفانه شركت مخابرات با تفسير قانون بنفع خويش اقدام به بستن قرارداد موقت می نمايد تكليف چيست؟

پاسخ ها :

منا سبتاوی

سرکار خانم منا سبتاوی :

استان : خوزستان


سلام مستندبه موادقانونی مذکور دادخواستی علیه شرکت مذبور اقامه فرمایید انشالا نتیجه حاصل گردد


18:50:24   1396/9/8

موافق (0) مخالف (0)

توحید جلایری نیا

جناب آقای توحید جلایری نیا:

استان : خراسان رضوی


از طریق مراجع قضایی و یا هیات تشخیص و حل اختلافاداره کار حسب مورد اقدام نمایید


15:21:13   1396/9/10

موافق (0) مخالف (0)


سوالات مرتبط

وکلای متخصص