مشاوره حقوقی رایگان - قولنامه مجهول المكان

با سلام پدربزرگ بنده چند قطعه زمين داشته است كه سالها قبل وكالت فروش به شخصي داده است. در قولنامه هايي كه آن شخص تنظيم كرده است فقط پلاك ثبتي اصلي نوشته شده است و پلاك ثبتي فرعي ذكر نشده است و حتي حدود زمين هم ذكر نشده است. از آنجايي كه اين شخص زمين ها را با دوستان و اقوام خود قولنامه كرده است و ثمن معامله را هم پرداخت نكرده اند. آيا مي توانيم با اشاره به اين موضوع كه در مبايعه نامه هاشان به محل ملك اشاره نشده است به حقمان برسيم ؟با تشكر از كارشناسان محترم

پاسخ ها :

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


باید قولنامه پدربزرگ شما با خریدار مطالعه و بررسی گردد. اگر کل پلاک اصلی متعلق به پدربزرگ شما بوده و در قولنامه به همان پلاک اشاره شده به منزله فروش کل پلاک به خریدار است و شما فقط میتوانید با استناد به قولنامه فقط مطالبه ثمن نمایید اما اگر چند پلاک فرعی از آن اصلی متعلق به ایشان بوده این امکان وجود دارد که اقدامات حقوقی جهت احقاق حق شما انجام گیرد


14:10:18   1396/9/5

موافق (0) مخالف (0)

پرسشگر :

سلام با تشكر از پاسخ شما


14:41:30   1396/9/5


سوالات مرتبط

وکلای متخصص