مشاوره حقوقی رایگان - شکایت برای اثبات ادعای مربوطه در دادگاه

با سلام
در شکایتی برای تهمت و افترا طرف مقابلم مدعی واگذاری زمین بر اساس حکم مورخه 29-10-60 توسط حاکم شرع به مورثش گردید که آن پرونده مختومه گردیده است. این ادعا در صورتجلسه پاسگاه قید گردیده است. حال بنده میتوانم از ایشان برای اثبات ادعایش شکایت و صورتمجلس اجرایی و واگذاری حکم فوق را مطالبه کنم؟ اگر جواب مثبت است تحت چه عنوانی ؟ با تشکر

پاسخ ها :

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


سلام. لطفا واضحتر سوال خود را مطرح نمایید


18:52:49   1396/8/30

موافق (0) مخالف (0)

پرسشگر :

شکایت برای اثبات ادعای ثبت شده در دادگاه

با سلام برای تهمت و افترا طرح شکایت اعاده حیثیت نمودم که طرف مقابلم مدعی شد واگذاری زمین بر اساس حکم مورخه 29-10-60 توسط حاکم شرع به مورثش گردید .
1- در حالیکه رای فوق توسط دادگاه عالی قضایی قم ( دادگاه عالی انقلاب اسلامی ) نقض و اساسا اجرا نشده است .
2- ادعای متهم در صورتجلسه پاسگاه قید گردیده است و در پرونده موجود است .
3 -آیا بنده میتوانم از ایشان برای اثبات ادعایش شکایت و صورتمجلس اجرایی و واگذاری حکم 29-10-60 را مطالبه کنم؟ اگر جواب مثبت است تحت چه عنوانی ؟ با تشکر


18:41:11   1396/9/2


سوالات مرتبط

وکلای متخصص