تعرفه عضویت وکلا، مشاوران و موسسات حقوقی


عضویت در دادراه تا یک سال برای وکلا و مشاوران حقوقی رایگان است. تعرفه های زیر تا پایان سال 1397 معتبر است.

نوع اول عضویت: وکیل و مشاور دارای پروانه وکالت

وکیل برای عضویت در دادراه باید دارای پروانه وکالت باشد. وکیل می تواند پس از طی مراحل لازم در دادراه، به درخواست های مختلف کاربران از جمله درخواست های پذیرش وکالت پاسخ دهد. وکلا می توانند مشاوره حقوقی نیز ارائه دهند.

برای آشنایی با امکانات و خدمات دادراه برای وکلا به اینجا مراجعه کنید.

  • هزینه عضویت یک سال اول (وکیل دارای پروانه وکالت): رایگان

  • هزینه عضویت دوره یک ساله بعدی (وکیل دارای پروانه وکالت): 300 هزار تومان

نوع دوم: مشاور (بدون پروانه وکالت)

مشاوران کسانی هستند که پروانه وکالت ندارند ولی سوابق حرفه ای و علمی آن ها برای ارائه ی مشاوره حقوقی، توسط دادراه احراز شده است. به عنوان مثال اعضای هیئت علمی و پژوهشگران مقاطع تکمیلی دانشگاه ها، سردفتران، مدیران دفاتر دادگاه ها، برخی از بازنشسته های دادگستری ها، مدیران و کارشناسان حقوقی سازمان ها، نهادها و شرکت های بزرگ کسانی هستند که می توانند با ارسال سوابق خود به دادراه درخواست عضویت خود را به عنوان مشاور ارائه نمایند. مشاوران نمی توانند به درخواست های پذیرش وکالت پاسخ دهند.

برای آشنایی با امکانات و خدمات دادراه برای مشاوران حقوقی به اینجا مراجعه کنید.

هزینه عضویت یک سال اول (مشاور بدون پروانه وکالت): رایگان

هزینه عضویت دوره یک ساله بعدی (مشاور بدون پروانه وکالت): 100 هزارتومان

نوع سوم: موسسه حقوقی

موسسه حقوقی تعدادی وکیل یا مشاور در زیرمجموعه خود دارد و می تواند پس از طی مراحل لازم از همه خدمات دادراه استفاده کند. تفاوت نحوه فعالیت موسسه حقوقی در دادراه با وکیل و مشاور این است که موسسه حقوقی می تواند در تمامی طبقات تخصص های حقوقی تعیین شده توسط دادراه فعالیت کند ولی وکیل یا مشاور صرفا می توانند در سه دسته مشخص خدمات ارائه دهند. موسسات حقوقی باید ثبت شده باشند.

برای آشنایی با امکانات و خدمات دادراه برای موسسات حقوقی به اینجا مراجعه کنید.

هزینه عضویت یک ساله موسسه حقوقی: یک میلیون تومان