بلاگ

خانه بلاگ

1402/6/8
تبدیل حبس به جزای نقدیحبس تعزیری و تبدیل آن:بطور کلی حبس تعزیری که در باب پنجم قانون م... [ادامه مطلب]
1402/6/6
معامله معارضتعریف معامله معارض:این معامله بدین معناست که شخصی به عنوان مثال مالک ملکی ... [ادامه مطلب]
1402/5/25
 اجرای احکام مدنی قطعی شدن حکم دادگاه:در مورد احکام مدنی بایستی گفت که بعد از... [ادامه مطلب]
1401/12/4
تعریف حق حبس :حق حب... [ادامه مطلب]
1401/11/27
o    ورود به امر طبابت بدون تخصص یا بی دقتی در طبابت :زمانی که پزشکی در... [ادامه مطلب]
1401/11/13
o    دو برابر ارث بردن پسر نسبت به دختر :مطابق مقررات قانونی پسر دو بر... [ادامه مطلب]
1401/9/11
v  فایــده مسدود کردن کــد ملی محکوم علــیه:هنــگامی که محکوم علــیه حاضر به تمکی... [ادامه مطلب]
1401/9/10
Ø   شرکــت تجاری و تعــریف آن:یک شخصــیت حقوقی ( در مقابل شخصیت حقیــقی ) که ... [ادامه مطلب]
1401/9/5
ولدالــــزنا به کســــی گفته می‌شــــود که حاصــــل رابطه نزدیـــکی زن و مردی است که ه... [ادامه مطلب]
1401/9/5
o    مفـــهوم ولی قهـــری در قانـــون: پـــدر و جـــد پدری ( پدر... [ادامه مطلب]
1401/8/27
o      مفــــهوم حقوقی حضانــــت فرزند:سرپرستی فرزنـــد توسط م... [ادامه مطلب]
1401/8/26
o      شرایط معلق کردن مجازات:برای اینکه مجازات در نظر گرفته ش... [ادامه مطلب]
1401/8/10
زن و شوهر در روز تنظیم سند ازدواج خود به دلیل شرایط حاکم بر دفترخانه ازدواج (از جم... [ادامه مطلب]

ارتباط با من


ایمیل:

shapourihosein@gmail.com

آدرس:

تهران_میدان تجریش_خیابان فناخسرو_پلاک35_واحد101

شبکه های اجتماعی من:

دادراه

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد. تهیه شده در دادراه.