Search by tag: %d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-1108-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c

وظایف زوج و زوجه پس از ازدواج

یکی‌ از وظایف زوج پس از ازدواج و برقراری رابطه زوجیت، پرداخت نفقه است که از حقوق مالی زن محسوب می‌شود. همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود. نفقه چیست ؟ نفقه یعنی‌ تأمین هزینه زندگی‌ زن که باید […]

هشدارهایی درباره عدم پرداخت مهریه

زن و مرد در آغاز زندگی مشترک بايد بدانند چه وظايفی در برابر هم دارند و اگر سرپيچي کنند در کدام موارد «قانون» با آن‌ها برخورد خواهد کرد. پرداخت نفقه از وظايفي است که بر عهده مرد است که انجام آن باعث انسجام خانواده و ازدياد محبت می شود. نفقه، در اصطلاح فقهی و حقوقی، […]

زوجه چگونه می تواند نفقه حال و گذشته خود را مطالبه کند؟

در جامعه‌ای که ریاست خانواده بر عهده مرد است، قانونگذار او را موظف به تامین معاش خانواده می‌داند و تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست او بر خانواده است البته در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند. نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و […]

رای وحدت رویه 716 – 1389/7/20

خلاصه رای: چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد با اثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج، وکالت زوجه از زوج در طلاق (که به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج قید گردیده) محقق و قابل اعمال نیست. روزنامه […]