Search by tag: %d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1310

قانون ثبت اسناد و املاک – مصوب 1310

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحیه های بعدی به همراه آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387 با اصلاحیه های بعدی: باب اول – تشکیلات اداری ثبت  ماده ۱- در هر حوزهٔ ابتدایی به اقتضای اهمیت محل، یک اداره یا دایرهٔ […]