Search by tag: %d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af

نکات حقوقی 4 اسفند 1397

حقوق شهروندی (حق مشارکت در تعیین سرنوشت)

طبق منشور حقوق شهروندی، شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند

نکات حقوقی 29 بهمن 1397

حقوق شهروندی (حق آزادی و امنیت شهروندی)

طبق منشور حقوق شهروندی، هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید

نکات حقوقی 25 بهمن 1397

حقوق شهروندی (حق برابری انسانی)

طبق منشور حقوق شهروندی، اعمال هرگونه تبعیض ناروا به ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی

نکات حقوقی 21 بهمن 1397

حقوق شهروندی (حق انتخاب نوع پوشش)

طبق منشور حقوق شهروندی، شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی

نکات حقوقی 17 بهمن 1397

حقوق شهروندی (حریم خصوصی)

طبق منشور حقوق شهروندی، حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش

نکات حقوقی 8 بهمن 1397

حقوق شهروندی (حق دسترسی به فضای مجازی)

طبق منشور حقوق شهروندی، حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری های ارتباطی و اطلاع رسانی، حفاظت از داده های

نکات حقوقی 16 دی 1397

حقوق شهروندی (بازرسی و تفتیش بدنی)

طبق منشور حقوق شهروندی، هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام لازم و با استفاده از روش ها و ابزارهای غیر اهانت آمیز

نکات حقوقی 14 مرداد 1397

حقوق شهروندی

طبق منشور حقوق شهروندی، حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی و

نکات حقوقی 14 مرداد 1397

حقوق شهروندی (2)

طبق منشور حقوق شهروندی، شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند

نکات حقوقی 13 مرداد 1397

حقوق شهروندی (1)

طبق منشور حقوق شهروندی، شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه ی قانون مداری، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف

منشور حقوق شهروندی

الف- حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی

ماده 1- شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی‌توان از آن‌ها سلب کرد مگر به‌موجب قانون.

ماده 2- شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو

حقوق شهروندی در قوانین ایران و قوانین بین المللی

در ابتدای مقاله از ضرورت وجود دو گروه حکومت و افراد جامعه می گوید. و از عنوان ها و حقوق و تکالیفی که این دو گروه در دوره های مختلف داشته اند نام می برد. در ادامه مفهوم کوتاهی از حقوق شهروندی و شهروند و حقوق بشر ارائه می دهد و ریشه های مختلف این دو حقوق را بیان می کند. اصل لاضرر را به عنوان اصلی که تضمین کننده حقوق است نام می برد. در بخش بعد شهروند و حقوق شهروندی را به تفصیل توضیح می دهد

مرزشناسی حقوق بشر و حقوق شهروندی

مقدمه بخش اول: مبانی حقوق بشر و شهروندی فصل دوم: مبانی حقوق بشر و شهروندی در اسلام بخش دوم: مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی با تأکید بر مرزشناسی میان آن دو فصل اول: مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی فصل دوم: مرز میان حقوق بشر و حقوق شهروندی جمع بندی و نتیجه گیری: پی […]

حقوق اقلیت های دینی در قانون/ آیا اقلیت های دینی در ایران با تبعیض مواجهند؟

تا پیش از پیروزی انقلاب مشروطه در ۱۲۸۵شمسی وضعِ حقوقی اقلیت‌های دینی، همچون سایر مردم، بیشتر تابع مشی سیاسی حکومت‌ها، منش فردی پادشاهان و امرای محلی و برخی آرای عالمان مسلمان و غیرمسلمان بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به قانون اساسی مشروطه، آزادی‌ها و حقوق بیشتری برای اقلیت‌های دینی و مذهبی تصریح کرده به […]