جرایم سیاسی، امنیتی، رسانه ای و جرایم علیه آسایش عمومی

نزاع دسته جمعی

ماده 615- هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:
۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود

سوء قصد به جان مقامات

ماده 515- هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنان چه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد

سب نبی

ماده ۲۶۲- هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام

بغی

ماده 287- گروهی كه در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ايران، قيام مسلحانه كند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محكوم

افساد فی الارض

ماده 286- هركس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسمانی افراد، جرایم عليه امنيت داخلی يا خارجی كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادی كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمی

گزارش خلاف واقع نظامیان

ماده87- هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به‌ فرماندهان یا دیگر مقامات مسئول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت‌ گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه

سوء استفاده از مقام و عدم اجرای اوامر مافوق

ماده 576- چنان چه هر یک از صاحب‌ منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی

ساختن سکه قلب، مخدوش کردن سکه، ترویج یا خرید و فروش سکه قلب یا مخدوش

بند الف ماده 2- پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.
بند الف ماده 3- امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی

تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام

ماده 500- هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم

تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور

ماده 489- هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور

استفاده غیرقانونی البسه رسمی یا علایم و نشان ها و مدال های نظامی

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382: ماده 126- هرنظامی که علناً نشان ها و مدال ها و علایم و درجات و البسه رسمی‌ نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود بدون مجوز ‌یا بدون حق، استفاده نماید یا از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسایی خود […]

زمین خواری

ماده 690- هرکس به وسیلهٔ صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیهٔ آثار تصرف در اراضی

همکاری با دول خارجی متخاصم

ماده 508- هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم

فرار زندانیان قانونی و اخفای مقصرین

ماده 547- هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین

تظاهر و قدرت نمایی

ماده 617- هر کس به وسیلهٔ چاقو و یا هر نوع اسلحهٔ دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی

12