حقوق پزشکی

روند بررسی و صدور مجوز سقط جنین درمانی

صدور مجوز سقط درمانی بر اساس ماده واحده قانون سقط جنين درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامي و آيين‌نامه اجرايی آن كه به تصويب سازمان پزشكی قانونی رسيده‌، بر عهده سازمان پزشكی قانوني است و اين سازمان مرجع خاص رسيدگی كننده به اين موضوع است.

نگاهی به مسئولیت های اخلاقی، حرفه ای و حقوقی پزشکان

خطاهای پزشکی (شامل قصور و تقصیر پزشکی در دو جنبه مهارت نداشتن علمی و عملی) با حقوق بیماران و ایمنی آنها ارتباط وسیعی دارد و در دو دهه اخیر در سطح جهانی

مسئولیت پزشک در نظام حقوقی ایران

مسئولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خسارات و زبان روحی و معنوی است که به بیمار وارد می‌آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. مسئولیت پزشک در ابعاد انتظامی، کیفری، اخلاقی و مدنی قابل بررسی است.

مسئولیت پزشکان در درمان بیماران

مسئولیت پزشكی به معنای پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است كه به بیمار در طی مراحل درمان وارد می‌شود و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشكی است. البته زمانی که پزشک با رعایت همه موازین فنی و بدون تقصیر با کسب رضایت بیمار، عمل جراحی مشروع و قانونی را نسبت

مبانی حقوقی و احکام نفقه کودک شبیه سازی شده

حق نفقه طفل بر پدر و مادر خود، یکی از اساسی ترین حقوق انسانی به شمار می آید که با ظهور فناوری های جدید تولید مثل به چالش جدی کشیده شده است. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به سؤالات و چالش های موجود در نفقه طفل شبیه سازی شده است.

حق تشکیل خانواده و دسترسی به فناوری های کمک باروری در پرتو موازین بین المللی حقوق بشر

حق تشکیل خانواده یکی از حقوق اساسی فرد است که در اسناد بین المللی حقوق بشر اعم از جهانی و منطقه ای به آن اشاره شده است و دولت ها تکالیف سلبی و ایجابی نسبت به افراد برای اعمال این حق دارند. شیوه های جدید کمک باروری و باروری بدون رابطه جنسی نیز یکی از طرق کمک به اعمال این حق می باشد به ویژه برای زوجینی که امکان باروری به نحو طبیعی را ندارند

نحوه احراز مسئولیت کیفری در بیماری های واگیردار و جرایم قابل انتساب

در حال حاضر بیماری های واگیردار نوظهور از نوع کشنده، در حال افزایش بوده و سالیانه باعث مرگ بسیاری می گردد. معدودی از این بیماری ها مطلقاً، برخی به صورت نسبی کشنده و اکثراً نیز غیر کشنده به حساب می آیند.

جراحی زیبایی و شرایط معافیت پزشک از مسؤولیت کیفری

جراحی زیبایی به عنوان یکی از اقسام جراحی پلاستیک در پی گسترش دانش جراحی ترمیمی که در ابتدا اغلب به جهت ترمیم اعضای آسیب دیده و یا نامتعارف بکار می رفت، و به دنبال تغییر در سبک زندگی و ارزش هاي اجتماعی، مورد توجه بسیاری از جوامع قرار گرفت.

تأملی بر نحوه کارشناسی ضرب و جرح ها در پزشکی قانونی ایران

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر قوانین، قانون دیات، برای رسیدگی به مجازات یا غرامت ضرب و جرح ها که بدنبال جرایم شبه عمدی ایجاد شده اند مورد استناد محاکم دادگستری قرارمی گیرد. در این قوانین اهمیت کارشناسی پزشکی ضرب و جرح ها که بر دوش پزشکان قانونی است نسبت به