نمونه شکواییه

نمونه شکواییه 15 مرداد 1396

نمونه شکواییه لواط به عنف

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ولی آقای ….. به نشانی ……….. می باشم. مشتکی عنه، آقای ….. در تاریخ …. مرتکب لواط به عنف نسبت به فرزندم شده است. توضیح اینکه در تاریخ …. در ساعت ….. فرزند بنده در کوچه با دوستانش مشغول دوچرخه سواری بوده که مشتکی عنه برای حمل وسیله ای در حیاط خانه اش از او کمک می خواهد. به گفته فرزندم مشتکی عنه با بیان اینکه در خانه وسیله دیگری برای حمل دارد فرزندم را به داخل خانه برده است. پس از اینکه فرزندم وارد خانه شده است

نمونه شکواییه 14 مرداد 1396

نمونه شکواییه مزاحمت از حق

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب مالک شش دانگ از قطعه زمینی به شماره پلاک ثبتی ….. به نشانی ……… به مساحت ……. متر مربع طبق مدارک موجود می باشم. مشتکی عنه در تاریخ ……. با اطلاع از اینکه این ملک متعلق به بنده می باشد و به طور عمدی، با اقداماتی شامل ………………… مزاحم بنده در استفاده از ملک شده اند. اینجانب با مراجعات بسیار و تذکرات مکرر خواستار رفع مزاحمت ایشان شدم که هیچ نتیجه ای در پی نداشته و ایشان همچنان به مزاحمت خود ادامه می دهند

نمونه شکواییه 21 تیر 1396

نمونه شکواییه زنای محصنه

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با مشتکی عنه ردیف اول خانم …… به موجب سند ازدواج شماره ….. مورخ ….. دفترخانه شماره …. شهرستان ….. عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم و ایشان همسر قانونی و شرعی اینجانب می باشند. مشتکی عنه ردیف دوم آقای ….. مرتکب زنا با همسر اینجانب شده است. با این توضیح که بنده در تاریخ ….. ساعت … صبح به قصد حضور در محل کارم خانه را ترک کردم در نیمه های راه متوجه شدم که تلفن همراه خود را جا گذاشته ام و برای برادشتن تلفن به منزل بازگشتم و با این تصور که همسرم خواب هستند کلید انداختم اما همان لحظه صدای همسر خود را شنیدم و کمی مشکوک شدم و در را که باز کردم همسر خود را در حال زنا با یکی از اهالی ساختمان مشاهد نمودم

نمونه شکواییه 17 تیر 1396

نمونه شکواییه فریب در ازدواج

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره …….. مورخ …… دفترخانه شماره ……. شهرستان …….. با خوانده عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم. ایشان قبل از ازدواج و در زمان خواستگاری و نامزدی خود را دارای شغل ……….، درآمد ……… و تحصیلات ………. معرفی کردند. پس از عقد و آشنایی بیش تر با مشتکی عنه متوجه شدم که بنده را فریب داده اند و نه تنها دارای آن شغل، درآمد و تحصیلات نیستند بلکه در وضعیت بسیار بدی از نظر شغلی، درآمدی و اجتماعی

نمونه شکواییه 13 تیر 1396

نمونه شکواییه توهین و فحاشی

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با مشتکی عنه به علت موضوع ……….. دچار اختلافاتی شدیم که چندین بار به کشمکش انجامید. ایشان در تاریخ ……. به محل سکونت بنده مراجعه کرده و شروع به فحاشی و توهین با استفاده از الفاظ رکیک نسبت به بنده و خانواده ام نموده اند و باعث هتک حرمت و برهم زدن آسایش همسایگان شده اند

نمونه شکواییه 13 تیر 1396

نمونه شکواییه افترا نسبت به طرح اتهام در دادسرا

ا سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با طرح شکواییه ای از جانب مشتکی عنه در دادسرا …… شعبه ……. به شماره پرونده ……….. به اتهامات ………… متهم شدم. از آن جایی که اتهامات مشتکی عنه نسبت به بنده واهی بوده و از اثبات

نمونه شکواییه 12 تیر 1396

نمونه شکواییه افترا توسط شوهر

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با مشتکی عنه به موجب عقدنامه شماره ……….. مورخ …….. در دفترخانه شماره ………. شهرستان ………. عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم. پس از گذشت مدت ….. ماه/سال از زندگی مشترک ایشان سر به ناسازگاری گذاشته و دارای سوءرفتار و سوء معاشرت با بنده می باشند. اینجانب به دلیل صبر و بردباری سکوت نمودم. اما در رفتارهای ایشان تغییری ایجاد نشد و چندین بار بنده را مورد آزار و اذیت قرار دادند و مدتی است که به اینجانب عنوان مجرمانه ……. را نسبت داده اند و بنده نیز به دلیل رفتارهای ناشایست ایشان به مدت ….. روز است که در منزل پدرم زندگی می کنم. ایشان همچنین در محل زندگی پدرم حضور یافته و با وقاحت به من تهمت و

نمونه شکواییه 11 تیر 1396

نمونه شکواییه کلاهبرداری با توسل به وسایل متقلبانه

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب در تاریخ …….. تصمیم گرفتم ملکی را برای سکونت خریداری نمایم و به این منظور به دفتر املاکی مراجعه کردم. مشتکی عنه با بیان مشخصات یک ملک و ارائه مدارک آن خود را به عنوان مالک معرفی نمودند و بنده همراه با ایشان به محل ملک مورد نظر مراجعه نمودم و پس از مشاهده ملک و با توجه به مشخصات و مدارک آن تصمیم به خرید گرفتم. مشتکی عنه با مانورهای متقلبانه و صحنه سازی بنده را اغفال کرده و مبلغ ………. را جهت پیش پرداخت انعقاد قرارداد به ایشان پرداخت نمودم و رسیدی نیز دریافت کردم. مشتکی عنه پس از دریافت مبلغ ناپدید شدند و هیچگونه خبری از ایشان بدست نیاوردم. پس از مدتی اطلاع یافتم که مشتکی عنه مالک آن ملک نبوده اند و از شواهد و مدارک دیگران و جعل اسنادی در جهت فریب بنده

نمونه شکواییه خیانت در امانت

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب سه عدد تابلو فرش نفیس را به موجب رسیدی که فتوکپی آن ضمیمه است، به منظور فروش و پرداخت مبلغ آن به بنده، به مشتکی عنه که تاجر فرش است، تحویل داده ام. پس از گذشت هشت ماه از تاریخ تحویل تابلو فرش ها، ایشان از پرداخت وجه تابلو فرش ها (در صورتی که فروخته باشند) یا استردادشان خودداری می کنند. اینجانب با وجود مراجعات مکرر،

نمونه شکواییه ممانعت از حق

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب نسبت به ملک مشتکی عنه به آدرس ……………. دارای حق ارتفاق می باشم. متاسفانه مشتکی عنه بدون هیچ دلیل قانونی و بدون اجازه اینجانب و با اطلاع از این که این حق متعلق به اینجانب می باشد، با اقداماتی شامل ………… از استفاده بنده از حق مزبور ممانعت می کنند. اینجانب بارها به مشتکی عنه برای رفع ممانعت از حق تذکر داده ام

نمونه شکواییه 31 خرداد 1396

نمونه شکواییه ترک انفاق

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب و مشتکی عنه طبق تصویر مصدق عقدنامه شماره …… مورخ ………….. در دفترخانه شماره ………… شهرستان ……… به عقد دایم یکدیگر درآمده ایم. ایشان از تاریخ ……… بدون دلیل شرعی و قانونی موجه از پرداخت نفقه به اینجانب خودداری می ورزند در صورتی که بنده حاضر به تمکین عام و خاص نیز می باشم. در حال حاضر در وضعیت اقتصادی نامناسبی به سر می برم و مشتکی عنه هیچ توجهی به وضعیت بنده ندارند. اینجانب همچنین اظهارنامه ای نیز به شماره ….. مورخ ……… برای ایشان ارسال نمودم که هیچ اقدامی در جهت پرداخت نفقه انجام ندادند

نمونه شکواییه 30 خرداد 1396

نمونه شکواییه مزاحمت تلفنی

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب مالک خط تلفن به شماره ……… می باشم که مشتکی عنه از طریق شماره های ……. از تاریخ …….. به مدت …….. با بنده تماس گرفته و ایجاد مزاحمت کرده است. اینجانب بارها از ایشان تقاضا کرده ام که دیگر مزاحم نشوند، اما ایشان همچنان به مزاحمت های خود ادامه می دهند و علاوه بر تماس های تلفنی، پیامک های غیراخلاقی نیز ارسال می نمایند که موجب سلب آسایش بنده شده اند. لازم به ذکر است که با درخواست اینجانب در تاریخ …. اخطاری از سمت شرکت مخابرات برای ایشان ارسال شد که این اقدام نیز بی فایده بوده است. لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل لیست تماس ها و پیامک ها

نمونه شکواییه 23 خرداد 1396

نمونه شکواییه نشر اکاذیب

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با مشتکی عنه به علت موضوع ………. دچار اختلافاتی شدیم که متاسفانه ایشان به منظور ضربه زدن به بنده اقدام به انتشار شایعات و مطالب کذبی شامل …… در تاریخ ………. نمودند که به حیثیت و آبروی اینجانب لطمه شدیدی وارد شد. افرادی نیز هنگام انجام این اعمال از سوی مشتکی عنه شاهد بوده اند. لذا با استناد به

نمونه شکواییه 21 خرداد 1396

نمونه شکواییه اسید پاشی

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با مشتکی عنه به دلیل اختلاف در موضوع ………….. دچار مشکلاتی شدیم که چندین بار به کشمکش و مشاجره منجر گردید. ایشان در تاریخ ………. در خیابان ………….. به بنده حمله ور شدند و اقدام به اسید پاشی کردند که از ناحیه …….. دچار آسیب شدیدی شدم و به مدت …… روز در بیمارستان بستری شدم. چند نفر از اهالی محل نیز حاضر و شاهد در صحنه بودند.

نمونه شکواییه 13 خرداد 1396

نمونه شکواییه انتقال مال به قصد فرار از دین

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب مبلغ ……. ریال را از مشتکی عنه بابت …….. طلبکار بودم که به موجب دادنامه شماره ……… صادره از شعبه …… دادگاه عمومی شهرستان ……….. ایشان محکوم به پرداخت مبلغ ذکر شده به بنده شده اند. در حال حاضر که رای به مرحله اجرا رسیده است، اطلاع یافتم که مشتکی عنه اموال خود را که شامل …… می شود را به قصد پرداخت نکردن بدهی خود به اشخاص دیگری انتقال داده اند و خود را بدون دارایی به دادگاه معرفی کرده اند. همچنین لازم به ذکر است

نمونه شکواییه 7 خرداد 1396

نمونه شکواییه ضرب و جرح عمدی توسط شوهر

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب طبق عقدنامه شماره ……… در تاریخ …….. در دفترخانه شماره …… شهرستان …….. به عقد دائم مشتکی عنه درآمده ام. حاصل زندگی مشترک در طول مدت …… سال ….(تعداد) فرزند دختر/ پسر می باشد. متاسفانه همسر بنده بارها اقدام به ضرب و شتم عمدی اینجانب کرده است که به دلیل صبر و بردباری، مصلحت زندگی مشترک و وساطت بزرگان فامیل و آشنایان چشم پوشی کرده ام. اما صبر و بردباری اینجانب و نصیحت ها و راهنمایی های اقوام و آشنایان تغییری در ایشان ایجاد نکرد و همچنان رفتارهای غیر انسانی خود را ادامه و بنده را مورد ضرب و شتم قرار می دهند. در حال حاضر نیز به دلیل ضرب و شتم ایشان

12