قوانین خاص آیین دادرسی مدنی

لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری – مصوب 1333

لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحیه های بعدی: ‌ماده ۱- کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود. در نقاطی که کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل ۶۰ نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال […]

قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی – مصوب 1373

‌قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتی مصوب  1373 با اصلاحیه ها و الحاقیه های بعدی: ‌ماده واحده – واحدهاي سازماني مشروحه زير و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع تبصره ماده ۵ قانون‌ محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ مي‌باشند: ۱ – شهرداريها و شركتهاي تابعه آنان مادام كه بيش […]

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها – مصوب 1361

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 به همراه قانون اصلاح قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389: ماده واحده – وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از […]

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری – مصوب 1376

ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای […]

قانون افراز و فروش املاک مشاع – مصوب 1357

قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 به همراه آیین نامه آن مصوب 1358: ماده ۱- افراز املاک مشاع که جريان ثبتى آن ها خاتمه يافته اعم از اينکه در دفتر املاک ثبت شده يا نشده باشد، در صورتى‌که مورد تقاضاى يک يا چند شريک باشد با واحد ثبتى محلى خواهد بود که ملک مذکور […]

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی – مصوب 1394

ماده۱ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌ معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌ له تسلیم می‌شود و در صورتی‌ که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و […]

قانون شوراهای حل اختلاف – مصوب 1387

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 به همراه آیین نامه آن مصوب 1388: مبحث اول: مقررات عمومی ماده۱- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این […]

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – مصوب 1392

بخش اول ـ تشکیلات ماده۱ـ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم ( ۱۷۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین ‌ نامه ‌ های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب ‌ کننده، دیوان عدالت […]