قوانین اصلی و پرکاربرد

قانون اصلاح قانون صدور چک – مصوب 1397

ماده ۱- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف

قانون مجازات اسلامی – مصوب 1392

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به همراه کتاب پنجم قانون مجازات (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375، قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با اصلاحیه های بعدی: کتاب اول ـ کلیات بخش اول ـ مواد عمومی فصل اول ـ تعاریف ماده ۱- […]

قانون تجارت – مصوب 1311 با اصلاحات بعدی

باب اول- تجار و معاملات تجارتی ماده ۱- تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ماده ۲- معاملات تجارتی از قرار ذیل است: ۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. ۲- تصدی به […]

قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392با اصلاحات مصوب 1394 به همراه قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون نظارت بر رفتار قضات: بخش اول- کلیات فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن   مواد 1-7 ماده 1- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای […]

قانون آیین دادرسی مدنی – مصوب 1379

 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات: كلیات ماده ۱ ـ آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رسیدگی به امورحسبی و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدیدنظر ، دیوان عالی كشور و سایر مراجعی كه به موجب قانون موظف به […]

قانون مدنی – مصوب 1307، 1313، 1314

قانون مدنی مصوب 1307، 1313، 1314 با اصلاحیه ها و الحاقیه ها: در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم ماده ۱- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید […]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1358

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران –  مصوب 24/8/1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی: بسم الله الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست […]