آدرس و تلفن مراجع قضایی

آدرس دفاتر خدمات قضایی بیجار

استان كردستان – شهرستان بيجار – خيابان اميرنظام گروسی – روبروی كوچه فارابی

تلفن : 08738236146

آدرس دفاتر خدمات قضایی اسفراین

استان خراسان شمالی – شهرستان اسفراين – خيابان امام خمينی – امام خمينی 39 – مقابل بانك ملت – پلاك 70 

تلفن : 05837233616

آدرس دفاتر خدمات قضایی شیروان

استان خراسان شمالی – شهرستان شيروان – بلوار امام خمينی – اول شهرك طالقانی – جنب مسجد امام حسن مجتبی

تلفن : 05836231523

آدرس دفاتر خدمات قضایی جاجرم

استان خراسان شمالی – شهرستان جاجرم – خيابان شهيد مصطفی خمينی – روبروی بانك ملی 

تلفن : 05832273370

آدرس دفاتر خدمات قضایی نقده

استان آذربايجان غربی – شهرستان نقده – خيابان علمی1

تلفن : 04435627830

آدرس دفاتر خدمات قضایی شوط

استان آذربايجان غربی – شهرستان شوط – خيابان امام 

تلفن : 04434271324

آدرس دفاتر خدمات قضایی صومعه سرا

استان گيلان – شهرستان صومعه سرا – خيابان برشنورد – جنب پست بانك – ساختمان مشهور – طبقه دوم – واحد 1

تلفن : 01344327787

آدرس دفاتر خدمات قضایی رودسر

استان گيلان – شهرستان رودسر – خيابان انقلاب – نبش كوچه نيلوفر – طبقه فوقانی بانك پارسيان 

تلفن : 0134262265

آدرس دفاتر خدمات قضایی رضوانشهر

استان گيلان – شهرستان رضوانشهر – خيابان امام خمينی – روبروی بانك رفاه – مجتمع تجاری صديق – طبقه دوم 

تلفن : 01344625955

آدرس دفاتر خدمات قضایی بندر انزلی

استان گيلان – شهرستان بندر انزلی – خيابان مطهری – جنب بانك صادرات – پلاك 508

تلفن : 01344523196

آدرس دفاتر خدمات قضایی آستانه اشرفیه

استان گيلان – شهرستان آستانه اشرفيه – كياشهر – خيابان امام – روبروی بازار ماهی فروشان – طبقه اول – واحد دوم

تلفن : 01342826322

آدرس دفاتر خدمات قضایی آستارا

استان گيلان – شهرستان آستارا – چهاراه فارابی – خيابان شريعتی شرقی – خيابان ساحل 

تلفن : 01344812151

آدرس دفاتر خدمات قضایی املش

استان گيلان – شهرستان املش – خيابان شهدا – نبش كوچه شهيد يوسف زاده – طبقه اول

تلفن :  01342727005

آدرس دفاتر خدمات قضایی نی ریز

استان فارس – شهرستان نی ريز – بلوار استقلال – جنب بانك مسكن – ساختمان صندوق توسعه كشاورزی – طبقه همكف

تلفن : 07153840701

آدرس دفاتر خدمات قضایی سامان

استان چهارمحال و بختياری – شهرستان سامان – خيابان امام – نبش كوچه سخاوت 

تلفن : 3833527585

آدرس دفاتر خدمات قضایی شلمزار

استان چهارمحال و بختياری – شهرستان شلمزار – خيابان شهيد رجايی

تلفن :  03832624547

1231314