وکالت بلاعزل پس از فوت

  • عمومی
  • دادراه
  • No Comments
  • 19 شهریور 1400

وکالت بلاعزل پس از فوت

وکالت بلاعزل پس از فوت وکیل یا موکل باطل می شود. پس از خرید ملک و … در اولین فرصت باید سند قطعی را تنظیم کرد.