فیشینگ با ترفند مشاهده ابلاغ الکترونیک

  • عمومی
  • دادراه
  • No Comments
  • 19 تیر 1400

فیشینگ با ترفند مشاهده ابلاغ الکترونیک

فیشینگ با ترفند مشاهده ابلاغ الکترونیک یا مشاهده شکایت علیه شما

مجرمان سایبری پیامک های جعلی به شماره همراه، واتساپ و … با مضمون هایی مانند پیامک زیر ارسال می کنند:

“ابلاغ الکترونیکی برای شما در سامانه ابلاغ الکترونیک قرار گرفته (شکایتی علیه شما در این سامانه ثبت شده). برای مشاهده به لینک زیر مراجعه کنید (اپلیکیشن زیر را نصب کنید).”

مراقب باشید که لینک و اپلیکیشن جعلی بوده و در صورت ورود، مورد حمله فیشینگ قرار می گیرید و اطلاعات بانکی شما سرقت و از حساب بانکی شما برداشت می شود. این پیامک ها از سرشماره های ناشناس ارسال می شود و برای جلب اطمینان نیز شماره تماس ثابت و ایمیل مراجع قضایی و وبسایت های رسمی و حقوقی را در متن پیام قرار می دهند.