فرشته عباس پور
وکیل پایه یک
1403/4/13
نصب قیم در مورد افراد مرگ مغزی

نصب قیم در مورد افراد مرگ مغزی


نظریه‌ مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه


تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۲۶

شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۴۸۳

شماره پرونده: ۱۴۸۳-۹۸-۱۱ ح 

  

استعلام:  

شخصی سال‌ها است که در کما به سر می‌برد و یا آنکه دچار مرگ مغزی شده و پزشکی قانونی نیز این امر را تأیید کرده است. آیا امکان صدور حکم حجر و به تبع آن نصب قیم براي این فرد وجود دارد؟ تکلیف اموال فرد درصورت مراجعه اشخاص ذی‌نفع از جمله ورثه چیست؟  
پاسخ: 

اولاً، افرادی که دچار مرگ مغزی می‌شوند، مطابق ماده واحده قانون «پیوند اعضاي بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است» مصوب ۱۳۷۹ و آیین‌نامه اجرایی آن، «متوفی» محسوب می‌شوند. بنابراین، تعیین قیم برای این دسته از افراد، سالبه به انتفاء موضوع است.  


ثانیاً، نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی مدنی: درخصوص دیگر ضایعات مغزي (به جز مرگ مغزی) که توأم با حالت کما است، با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است تا وقفه‌ای در اداره امور آنان ایجاد نشود و از آنجاکه فرد در حالت کما نمی‌تواند شخصاً از دادگاه تقاضای تعیین امین نماید، لذا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان نزدیک فرد مذکور از جمله همسر یا اولاد فاقد اشکال قانونی است و به هر حال، از موارد تعیین قیم نیست. پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد زنده ناتوان است.  


نظر اقلیت: 

در فرضی که دادگاه احراز کند کما و بی‌هوشی نتیجه آسیب‌دیدگی یا از بین رفتن قشر مغز می‌باشد، به دلیل زوال عقل و تحقق حجر باید قیم نصب کند و پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد محجور است.


0
( 1 ) 5.0
نظرات

بیشتر بخوانید


در تاریخ 1403/4/27
مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در صورتی نه دوام زوجیت موجب عسر و حرج باشد وی می‌تواند یه حا... [ادامه مطلب]

ارتباط با من


فرشته عباس پور

ایمیل:

fereshtehabbaspur@gmil. com

آدرس:

تهران

دادراه

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد. تهیه شده در دادراه.