بلاگ

خانه بلاگ

1403/3/21
حق فسخ در قراردادها: بررسی مفهوم، شرایط و آثارمقدمهحق فسخ، یکی از اصول مهم در نظام حقوقی قراردادها است که به یکی از طرفین یا هر دوی آنها اختیار می‌دهد تا در شرایطی خاص، قرارداد را بر هم زده و ... [ادامه مطلب]
1403/3/18
چگونه یک قرارداد خوب بنویسیم: راهنمای گام به گامقرارداد، سندی کتبی است که بین دو یا چند طرف منعقد می‌شود و تعهدات و حقوق آنها را در قبال یکدیگر مشخص می‌کند. نوشتن یک قرارداد خوب، مهارتی ا... [ادامه مطلب]
1403/3/17
استعلام اصالت سند قبل از معاملهیکی از نکات مهم حقوقی که قبل از انجام هرگونه معامله، به خصوص معاملات ملکی، باید به آن توجه کرد، استعلام اصالت سند است. چرا استعلام اصالت سند مهم است؟جلوگیری... [ادامه مطلب]
1403/3/17
تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی ایرانطبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، جرم در نظام حقوقی ایران به این صورت تعریف می‌شود:هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است... [ادامه مطلب]

ارتباط با من


سید عزیز رشیدی زاد

آدرس:

-

دادراه

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد. تهیه شده در دادراه.