احمدرضا ساعدی
وکیل
1403/4/15

نمونه درخواست تودیع وثیقه

ریاست محترم شعبه ....... دادگاه کیفری استان .......

با سلام و دعای خیر – احتراما درخصوص کلاسه پرونده ........ به استحضار میرساند :

نظر به اینکه درکلاسه پرونده فوق الذکر برای اقای ...... به اتهام ..... قرار وثیقه به مبلغ ..... ريال صادر گردیده است . اینجانب مالک پلاک ثبتی ........ که فتوکپی مصدق سند مالکیت ان به پیوست تقدیم میگردد امادگی دارم پلاک ثبتی ....... را برای ازادی اقای .......توثیق نمایم و متعهد می گردم هر زمان که دادگاه او را احضار نماید نامبرده را حاضر نمایم والا مطابق مقررات با اینجانب برخورد شود .

علیهاذا با عنایت به مراتب فوق درخواست صدور تصمیم مقتضی را دارم.


0
( 0 ) 0.0
نظرات

بیشتر بخوانید


در تاریخ 1403/3/27
این امر زمانی موجه است که جهات توقیف مرتفع شده باشد و با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی این درخواست را برای شعبه اجرای احکامی که دستور به توقیف داده است ارسال می نماییم:ریاست محترم شعبه اول اجرای... [ادامه مطلب]

ارتباط با من


ایمیل:

ahmadreza943031@gmail.com

آدرس:

اصفهان خیابان حاج رحیم ارباب نبش کوچه شماره 3 ساختمان پ 193 ط اول

دادراه

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد. تهیه شده در دادراه.