محمد علي طيبي سوركي

دارای سابقه پروانه وکالت از:

قوه قضاییه

شماره پروانه:

3885

آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی

شهر:

نکا

تخصص ها

دعاوی خانواده و هویت قانونی شامل دعاوی خانواده، دعاوی ارث و میراث، دعاوی ثبت احوال، سرپرست و قیم
دعاوی مالی، تجاری، قراردادها شامل چک، داوری، قراردادها، مناقصات، اختلافات مالی، سفته، برات، فاکتور، رسید عادی و …
مواد مخدر و قاچاق شامل قاچاق و مصرف مواد مخدر، توزیع مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز و ...

ارتباط با من


محمد علي طيبي سوركي

آدرس:

نکا

دادراه

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد. تهیه شده در دادراه.