مسلم عباس پورريكنده
وکیل
1402/6/9
نظریه مشورتی حضانت طفل

نظریه مشورتی حضانت طفل

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۲۲۴

شماره پرونده: ۱۴۰۰-۹/۱-۱۲۲۴ ح


استعلام:

اگر حضانت طفل به عهده مادر کودک باشد و آن مادر مطلقه شده شوهر نماید حق او در حضانت ساقط می‌شود حال اگر از شوهر جدید طلاق گرفت آیا حق حضانت برای او قابل اعاده است؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانون‌گذار در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت طفل را «حق» و «تکلیف» برای والدین قرار داده و در ماده ۱۱۶۹ اصلاحی ۱۳۸۲ مقرر داشته است «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا زندگی می‌کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است»؛ بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی در مقام تخصیص ماده اخیرالذکر است و با توجه به ضرورت اکتفای به قدر متیقن در استثنائات و لحاظ قاعده فقهی «اذا زال المانع عاد الممنوع»، در صورت انحلال ازدواج جدید مادر در مدتی که مطابق قانون وی اولویت در حضانت دارد، حق او بر حضانت اعاده می‌شود. بدیهی است مرجع رسیدگی‌کننده در هر حال باید مصلحت کودک مصرح در ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ را مد نظر قرار دهد.


منبع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه


0
( 0 ) 0.0
نظرات

ارتباط با من


مسلم عباس پورريكنده

ایمیل:

lawyer.abaspoor@gmail.com

آدرس:

خیابان قارن_قارن16_ساختمان عرفان_ط سوم

شبکه های اجتماعی من:

دادراه

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد. تهیه شده در دادراه.