داود قاسم زاده
وکیل پایه یک
1402/8/22
آیا گفتگوی اینترنتی (چت) رابطه نامشروع مصداق ماده 637 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات مصوب 75 است؟

آیا گفتگوی اینترنتی (چت) رابطه نامشروع مصداق ماده 637 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات مصوب 75 است؟

?⚖

✅?از مجموعه حقوق کیفری

✅?فضای مجازی-رابطه نامشروع و جرم انگاری

✅?نگاه قانون به گفتگو فضای مجازی (چت)✅?فرضیه ۱

تماس در فضای مجازی میتواند مصداق رابطه نامشروع باشد، در صورت اثبات دارای آثار و تبعات حقوقی است


✅?فرضیه ۲

تماس در فضای مجازی مصداق عرفی #خیانت_زوجین بوده و با عنوان مجرمانه موضوع #ماده_۶۳۷ ق.م.ا مصوب ۷۵ جرم انگاری شده و ادله اثباتی دارد


✳️?موضع حقوقی شخصی خودم

در مسائل کیفری من در طیف اندیشه و آموزه های #چپ_میانه قرار میگیرم و هر ۲ طیف رادیکال چپ و راست را رد می نمایم. راست رادیکال بیش از حد کیفرمدار و طرفدار اعمال سخت ترین کیغر ممکنه بوده و رادیکال چپ بیش از حد اهل تسامح و تساهل لست و عرصه حقوق کیفری جولانگاه آن نبوده، آنرا برنمی‌تابد.همانگونه که قانون کاهش نشان داد هرگونه عمل شتاب زده غیر کارشناسی چه نتایج نگران کننده می‌تواند بهمراه داشته باشد

✳️?و همچنین

در چند سال اخیر ۳ واژه #کیفرزدایی ، #جرم_زدایی ، #حبس_زدایی در راهروهای نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز و محافل علمی و دانشگاهی حقوق با آهنگ بلندتر نوای خود را نواخته و به گوش مخاطب می‌رساند

این ۳ واژه حقوقی متفاوت از هم بوده و بیان تفاوتهای شکلی و ماهوی آنها نوشتار مخصوص به خود میطلبد

در این مباحث نیز به صحیح و کارکرد داشتن #کیغر_زدایی اعتقاد دارم


✅? چون الفاظ محمول بوده به معنی عرفیه، لذا #نقطه_عطف پرونده های رابطه نامشروع عموما و رابطه نامشروع در فضای مجازی خصوصا توجه به تفکیک #ارتباط با #رابطه بوده و #کلید این تفکیک توجه به #محتوی و #مضمون تبادل شده طرفین می‌باشد


✅ ⚖نگاه قانون به پدیده عرفی خیانت زوجین 

??در قوانین کیفری در این خصوص همانند آنچه در امانت تحت عنوان خیانت در امانت جرم انگاری شده، #خیانت_زوجین مشابه آن جرم انگاری نشده بلکه در فصل اول و دوم از بخش دوم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ طی مواد ۲۲۱ تا ۲۴۲ در قالب ۲۰ ماده و ۹ تبصره تحت عنوان #جرایم_مشمول_حد جرم انگاری شده و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ تحت عنوان #جرایم_منافی_عفت تشریفات خاص رسیدگی وارد شده است‌

??در فصل هجدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ تحت عنوان #جرایم_ضد_عفت_اخلاق_عمومی در ماده ۶۳۷ تا ۶۴۱ و تحت عنولن مشابه در فصل چهارم از مبحث دوم قانون جرایم رایانه ای مصوب ۸۸ الحاقی به ق.م.ا مصوب ۷۵ طی ماده ۷۴۲ و ۴ تبصره آن و ماده ۷۴۳ (مواد ۱۱ و ۱۳ ق.ج.ر) ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است.با این تفاوت که در قانون جرایم رایانه در عنوان فصل واژه #علیه و در ق.م.ا واژه #ضد ذکر شده است‌


✳️?ارتباط و رابطه، ۲ پدیده جداگانه

✅?تفسیر لفظی (ادبی)

☑️⬅️ تفسیر روش پی بردن به منظور مقنن بوده، بر اساس تفسیر لفظی:

✔️?ارتباط:

فرهنگ فارسی معین ارتباط به ربط دادن، پیوند چیزی به چیزی، بستگی، پیوستگی و جمع آن ارتباطات ذکر شده، در فرهنگ فارسی عمید به تماس برقرار کردن با کسی از طریق وسیله‌ مخصوص و رفت‌ و آمد داشتن معنی شده است


✔️?رابطه

رابطه در فرهنگ فارسی عمید آنچه ۲ تن یا ۲ چیز را به هم پیوستگی و ارتباط می‌دهد؛ علاقه بین ۲ تن یا ۲ چیز؛ علاقه؛ پیوند معنی شده است


✅?مصوبه فرهنگستان زبان و ادب فارسی

✔️?ارتباط

فرهنگستان ارتباط را معادل communication دانسته و انرا فرایندی برای انتقال مفاهیم در یک رابطه دو طرفه که در آن دو طرف نه تنها تبادل اطلاعات و اخبار و اندیشه و احساسات می‌کنند، بلکه به ادراک و زبان مشترک می‌رسند، تعریف نموده است


✔️?رابطه

فرهنگستان رابطه را معادل اصطلاح associative relation و به معنی همایندی تداعی بین دو مفهوم که به‌ طور تجربی ارتباط مضمونی (thematic connection) غیر سلسله‌ مراتبی-ناپایگانی با یکدیگر دارند، دانسته است


✅?تفسیر غایی

??تفسیر غایی با معیار چه بودن منظور نهایی مقنن صورت میگیرد. به دلالت ذکر عناوین فصول در نص قانون با واژه #رابطه و نه واژه #ارتباط از آنجاکه به موجب اصول حقوقی مقنن #خردمندتربن_عقلا بوده هیچ عمل #عبثی مرتکب نمی‌شود همچنین به قرینه آنکه به سازمان هایی که به نوعی عمل یا فعل یا خدمات اتصال و رساندن چیزی یا کسی از عنوان #ارتباط و #ارتباطات استفاده شده نه واژه #رابطه که بارزترین آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است،آنچه به ذهن متبادر میشود تفاوت ماهوی #رابطه و #ارتباط بوده و بین این دو از عموم و خصوص مطلق بوده نمیتوان هر #ارتباطی را #رابطه_نامشروع دانست، کلید کشف حقیقت توجه به مضمون بوده در ارتباط سوءنیت و انگیزه جنبه خاص داشتن تماس مطرح نبوده ولی در #رابطه ویژگی #پنهانی_بودن مستتر و سوءنیت داشتن ۲طرف حضور دارد

ادامه دارد?


#رابطه_نامشروع

#خیانت_زوجین

#ارتباط_رابطه


https://t.me/vakilalroaia

©️®️VakilalRoaia2023


0
( 0 ) 0.0
نظرات

ارتباط با من


ایمیل:

vakilalroaia@gmail.com

آدرس:

خیام جنوبی ساختمان تخت طاووس

دادراه

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد. تهیه شده در دادراه.