شرایط استفاده کاربر از مشاوره تلفنی دادراه


وبسایت دادراه به عنوان پلتفرم ارتباطی آنلاین، صرفا بستر ارتباطی بین عرضه کننده خدمات حقوقی یعنی وکلای دادگستری، حقوقدانان، مشاوران حقوقی و موسسات حقوقی که در ادامه این متن به عنوان متخصص (متخصصان) حقوقی نامیده می شوند و دریافت کننده خدمات حقوقی که در ادامه این متن به عنوان کاربر (کاربران) نامیده می شوند را فراهم می کند. بنابراین، دادراه عرضه کننده خدمات نیست بلکه بستر ارتباطی بین عرضه کننده خدمات و دریافت کننده خدمات است و از این بابت می تواند کارمزد دریافت کند.

استفاده از خدمات مشاوره تلفنی در وبسایت دادراه توسط کاربران به معنای مطالعه پذیرش شرایط موجود در این متن و ادامه فعالیت پس از به روزآوری شرایط به معنی مطالعه و پذیرش نسخ به روزآوری‌ شده‌ی شرایط در آینده توسط کاربر است. مرجع تشخیص عدم رعایت شرایط مشاوره تلفنی توسط هر کدام از استفاده کنندگان (کاربران و متخصصان حقوقی)، دادراه است و استفاده کنندگان (هر دو طرف) از بستر ارتباطی دادراه می پذیرند که بدون نیاز به طرح دعوی در مراجع قانونی، حق دادراه برای مسدود کردن دسترسی آن‌ها به امکانات دادراه محفوظ است.

دادراه مختار است در صورت عدم رضایت کاربر از خدمات ارائه شده توسط متخصص حقوقی به کاربر که ظرف مدت بیست و چهار ساعت از زمان ارائه خدمت به دادراه اعلام می شود، پرداخت ها به متخصص حقوقی را انجام نداده و مبلغ پرداختی کاربر را عودت دهد. این اختیار دادراه حقی برای کاربر ایجاد نمی‌کند چون انتخاب متخصص حقوقی و خرید خدمات مشاوره از او به تشخیص کاربر انجام می شود و مطابق قانون تجارت الکترونیکی خدمات مشاوره قابل عودت نیست و پرداخت کاربر مشروط به رضایت نیست. متخصص حقوقی نیز متعهد می گردد در صورت تشخیص دادراه مبنی برعدم رضایت کاربر از خدمات ارائه شده توسط کاربر، مبلغ دریافت شده را عودت دهد. بنابراین پرداخت به متخصصان مشروط به نظر دادراه درباره شکایات واصله از کاربران است.

تمامی نقل و انتقالات مالی مربوط به مشاوره تلفنی از طریق وبسایت دادراه صورت می گیرد. کاربران متعهد می شوند در ارتباط با پرداخت های مربوط به مشاوره تلفنی و دیگر پرداخت های تشریح شده توسط دادراه، خارج از سامانه دادراه اقدام نکنند. همچنین، کاربران متعهد می شوند که مشاوره تلفنی را در سامانه دادراه انجام داده و نسبت به هدایت و راهنمایی و جهت دهی طرف دیگر به منظور خروج از وبسایت دادراه و استفاده از وبسایت ها، سامانه ها و راه های ارتباطی دیگر خودداری کنند. همچنین کاربر به دادراه نمایندگی می‌دهد که بهای خدمات ارائه شده را از کاربر دریافت کند و پس از کسر کارمزد بستر ارتباطی دادراه، مبلغ را به متخصص حقوقی ایصال نماید.

کاربر می پذیرد که به میزان مورد نیاز برای خدمات حقوقی ارائه شده توسط متخصصان حقوقی، اعتبار حساب خود نزد دادراه را افزایش دهد و از مبلغ احتمالی مانده اعتبار خود حتی الامکان برای خدمات آتی در دادراه استفاده کند و درخواست عودت نکند. با این وجود، در صورت درخواست کاربران برای عودت مانده اعتبار خود در دادراه، دادراه در اولین فرصت پس از درخواست از طریق حساب کاربری عودت را انجام خواهد داد. بدیهی است، محدودیت ها و تأخیرات بانکی، مشکلات مختلف ناشی از قطعی اینترنت، قطعی برق، تعطیلات، تعطیلی سیستم های بانکی، خطا و مشکلات سیستم های مالی و بانکی، هک سیستم های کامپیوتری و دیگر حوادث مانند حوادث قهریه و مشکلات احتمالی خارج از دست و توان و کنترل دادراه، محدودیت حداقل رقم قابل عودت تعیین شده توسط دادراه با توجه به محدودیت های بانکی و کارمزدهای بانکی، دیگر موارد و مشکلات احتمالی ممکن است در فرایند عودت تأخیر ایجاد کند.

در مواردی ممکن است خدمت مشاوره به علت مشکلات بسترهای مخابراتی، قطعی اینترنت، قطعی برق، هک، حوادث و مشکلات سیستم های کامپیوتری و دیگر حوادث پیش بینی نشده و همچنین امکان عدم پاسخگویی مشاوران به دلایلی همچون در دسترس نبودن، مشغول بودن، خاموش بودن و ... در زمان درخواست خدمت، آغاز نشود. بدیهی است، در اینگونه موارد، مبالغ پرداختی کاربر در حساب کاربری کاربر به عنوان اعتبار باقی خواهد ماند. در صورتی که کاربر بخواهد مبلغ مربوطه عودت شود، درخواست تسویه توسط کاربر پس از 24 ساعت از زمان پرداخت کاربر قابل ثبت است. در صورت درخواست کاربر برای عودت مانده اعتبار خود در دادراه، دادراه در اولین فرصت پس از درخواست از طریق حساب کاربری، عودت را انجام خواهد داد. بدیهی است، محدودیت ها و تأخیرات بانکی، مشکلات مختلف ناشی از قطعی اینترنت، قطعی برق، تعطیلات، تعطیلی سیستم های بانکی، خطا و مشکلات سیستم های مالی و بانکی، هک سیستم های کامپیوتری و دیگر حوادث مانند حوادث قهریه و مشکلات احتمالی خارج از دست و توان و کنترل دادراه، محدودیت حداقل رقم قابل عودت تعیین شده توسط دادراه با توجه به محدودیت های بانکی و کارمزدهای بانکی و دیگر موارد و مشکلات احتمالی ممکن است در فرایند عودت تأخیر ایجاد کند.

دادراه مختار است به تشخیص خود نسبت به انتشار عمومی نظرات کاربران در وبسایت دادراه و در پروفایل متخصص حقوقی اقدام کند.

دادراه امنیت اطلاعات مربوط به کاربران و متخصصان حقوقی را بر اساس امکانات موجود تامین می کند. دادراه مسئولیت هرگونه افشای اطلاعات خارج از دست و توان و کنترل دادراه از جمله توسط کاربران و متخصصان حقوقی، هک و دیگر حملات و مشکلات کامپیوتری خارج از کنترل را نمی پذیرد.

کاربران و متخصصان حقوقی، علاوه بر شرایط و قوانین فوق، شرایط و مقررات کلی حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه را می پذیرند.